"Reëel risico op energietekort, maar paniek is niet nodig"

De regering in lopende zaken heeft vanmiddag in de bevoegde Kamercommissie meer uitleg gegeven over het energiedossier. Aanleiding voor de extra bijeenkomst is de ongerustheid over onze energievoorraad, nu zowel de kernreactoren van Doel 4, als Doel 3 en Tihange stilliggen. Ontslagnemend minister van binnenlandse zaken Wathelet en staatssecretaris voor energie Fonck hebben laten weten dat paniek niet aan de orde is.

De Kamerleden wilden onder meer weten wanneer Doel 4 opnieuw zal worden wordt opgestart, hoe groot de problemen zijn van de zogenoemde scheurtjesreactoren, en hoe het zit met eventuele noodplannen bij energieschaarste.

De voorbije dagen werd er vanuit verschillende hoeken bezorgdheid geuit over onze energievoorraad komende winter. Hoe de situatie er nu precies voorstaat, kan Fonck vandaag nog niet inschatten. "Tot op vandaag weten we daar vrijwel niets van. We kunnen alleen uitgaan van mogelijke scenario's."

Fonck hekelde aan het begin van de zitting wel de kritiek op de gang van zaken tot nu toe. "Toen de problemen met kernreactor Doel 4 bekend raakten, is een politiek spel gespeeld om te doen alsof niets voorbereid was en we niets aan mogelijke problemen met bevoorrading hadden gedaan. Dat is totaal fout."

"Energie is geen exacte wetenschap"

Volgens Fonck kan ons land zich alleen maar zo goed mogelijk voorbereiden op een mogelijk piekverbruik, al is het volgens haar van belang om de situatie van nabij op te volgen. "Kwartier per kwartier zal moeten worden bekeken of de beschikbare capaciteit en het verbruik nog op elkaar aansluiten. De energiebevoorrading is allesbehalve een exacte wetenschap, maar hangt af van heel veel verschillende factoren."

Heeft ons land dan oplossingen achter de hand in het geval van een eventuele schaarste? "Er zijn drie risiconiveaus bepaald: gering, gematigd en groot. Afhankelijk daarvan kunnen we op drie niveaus ingrijpen. Sensibilisering van de consument, gebouwen en verlichting, en het openbaar vervoer dat op elektriciteit rijdt."

"De kans op stroomtekort is relatief"

Moeten burgers zich nu zorgen maken of niet? Fonck sprak alvast geruststellende taal. "Het risico wordt verkleind door het feit dat deze regering voor de eerste keer bijkomende instrumenten heeft voorzien om de bevoorradingszekerheid te waarborgen", zei ze.

Fonck heeft het dan over een strategische reserve, de mogelijkheid om stroom te importeren en in extreme gevallen is er nog het afschakelplan, waarbij delen van het land voor korte tijd zonder stroom gezet worden om een totale uitval van het net te voorkomen.

Netwerkbeheerder Elia zou een nieuwe versie van dat plan hebben uitgewerkt. "De kaart met het nationale afschakelplan is verfijnd, zodat we bij activering perfect zullen weten wat de gevolgen ervan zijn. Bedoeling is dat de burgemeesters meer info krijgen na de vergadering tussen het crisiscentrum en de gouverneurs op 3 september", aldus Wathelet.

Ingrijpen op het elektriciteitsnet is volgens Fonck zeker niet meer uit den boze "want vroeger gebeurde dat ook al blindelings, terwijl we nu wel perfect de impact daarvan kunnen inschatten."