Brussels Airport vindt voorstellen Fonck "onrealistisch"

Brussels Airport vindt de voorstellen van staatssecretaris voor Mobiliteit Catherine Fonck (CDH) om het spreidingsplan aan te passen niet realistisch. Het aantal vluchtbewegingen per uur ligt hoger dan de getallen die de staatssecretaris noemt, stelt de luchthaven.

Op 31 juli heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een deel van het spreidingsplan rond de nationale luchthaven vernietigd. De Belgische staat kreeg drie maanden de tijd om gevolg te geven aan het vonnis en die periode loopt af op 1 november.

Van de drie scenario's die Catherine Fonck nu voorstelt zijn er twee die een afdoende oplossing kunnen bieden voor de gerechtelijke uitspraak. Het eerste scenario dat in aanmerking komt wil zo veel mogelijk vluchten laten vertrekken vanop piste 19, over de routes Ring en Ikea, die over dunbevolkte gebieden lopen. De routes die dichtbevolkte gebieden in Brussel overvliegen zouden enkel worden gebruikt als de capaciteit van de luchthaven dat oplegt. Het nadeel van dit scenario is dat de capaciteit zou dalen met zowat de helft.

In het tweede scenario dat in aanmerking worden de vluchten 's nachts naar de route Ring en overdag naar de routes Delta en Ikea verplaatst. Nadeel hierbij is dat Delta dichtbevolkte gebieden overvliegt en dat ook hier de capaciteit van de luchthaven zou dalen, met zo'n 20 procent.

"Capaciteit in die mate verlagen is onaanvaardbaar"

Brussels Airport vindt de voorstellen om de capaciteit te verlagen onaanvaardbaar, gezien het belang van de luchthaven voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van het land. Momenteel stelt de luchthaven 20.000 personen tewerk, met het potentieel om de komende tien jaar nog eens 10.000 banen te scheppen.

Volgens Fonck haalt Zaventem momenteel slechts 60 bewegingen per uur, waar het maximum op 74 ligt, maar dat spreekt de luchthaven formeel tegen. Het getal zou eerder richting 70 gaan.

Brussels Airport wijst erop dat Belgocontrol en het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart andere oplossingen hebben aangebracht, die geen invloed hebben op de capaciteit of de de werkgelegenheid. De luchthaven dringt aan op een dialoog tussen politiek en luchtvaartspecialisten.