Politie dreigt met staking tenzij "herstel ontnomen rechten"

De vakbonden van het politiepersoneel hebben een nationale stakingsaanzegging ingediend wegens het uitblijven van een oplossing voor het vervroegd pensioen. Dat meldt het ACV. De bonden eisen "een concreet initiatief waarbij een herstel van de ontnomen rechten wordt gegarandeerd".

Bij de politiehervorming konden de politiemensen kiezen om hun oude statuut te behouden. Voor de vroegere rijkswachters bijvoorbeeld, betekende dat dat ze op 54 of 56 met pensioen konden. Anderen konden dan weer al op 58 jaar vertrekken. Voor een kleine groep van 2.000 vroegere officieren van de gemeentelijke politie en gerechtelijke politie kon het pensioen echter pas op 62 jaar.

De kleinere politievakbond Sypol vond die discriminatie onrechtvaardig en stapte naar het Grondwettelijk Hof. Sypol wou bekomen dat die agenten ook twee jaar vroeger met pensioen mochten. Het draaide echter helemaal anders uit. In de plaats van de ongelijkheid op te heffen, schafte het Hof de gunstregimes voor iedereen af, waardoor heel wat agenten mogelijk 8 jaar langer zouden moeten werken. De andere bonden reageerden furieus op de demarche van Sypol en eisten een oplossing.

Ook vanuit politieke hoek werd gepleit voor een oplossing. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) verklaarde dat ze alles in het werk zou stellen om de gevolgen van het arrest voor de politiemensen zo klein mogelijk te houden. In juli liet het Grondwettelijk Hof weten dat het een aanpassing van het arrest overwoog. Zo zou de vernietiging niet gelden voor wie op 10 juli -de dag van de uitspraak- al met vervroegd pensioen was of wiens aanvraag reeds was goedgekeurd.

"We eisen een concreet initiatief"

Maar het uitblijven van een definitieve oplossing is niet naar de zin van de politiebonden. "Alle 37.000 personeelsleden van de politie zijn de dupe van de nieuwe procedure. Dit kan voor ons niet. We hebben aangedrongen op een oplossing op korte termijn, maar die komt er niet", meldt het ACV in een persbericht. "Daarom hebben de vakbonden voor het politiepersoneel (ACV Politie - ACOD Politie - NSPV en VSOA Politie) besloten om in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale stakingsaanzegging in te dienen."

De bonden eisen "een concreet initiatief waarbij enerzijds het arrest van het grondwettelijk hof wordt nageleefd en anderzijds een herstel van de ontnomen rechten wordt gegarandeerd".

De stakingsaanzegging loopt van 8 of 9 september tot begin volgend jaar.

lees ook