Wat zijn de alternatieven voor de geschrapte vluchtroutes?

Federaal staatssecretaris voor mobiliteit Catherine Fonck (CDH) heeft drie scenario's voorgesteld als alternatief voor het spreidingsplan, dat door de rechtbank gedeeltelijk werd vernietigd. Twee voorstellen komen effectief in aanmerking. Fonck heeft de regering aangeraden om niet meer in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Op 31 juli heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een deel van het spreidingsplan rond de nationale luchthaven vernietigd. Twee routes werden gedeeltelijk geschrapt: de kanaalroute en de zogenaamde bocht naar links over Etterbeek en Oudergem. Dat gebeurde na een klacht van het Brussels Gewest over overlast. De Belgische staat kreeg drie maanden de tijd om gevolg te geven aan het vonnis. Die beslissingsperiode loopt af op 1 november.

Van de drie scenario's die bevoegd staatssecretaris Fonck naar voren schuift, zijn er slechts twee die een afdoende oplossing kunnen bieden voor de gerechtelijke uitspraak.

Meer vluchten over Noordrand en Oostrand, of toch weer over Brussel?

Volgens het eerste scenario zouden er zo veel mogelijk vluchten vertrekken vanop piste 19, over de routes Ring en Ikea, die over dunbevolkte gebieden vliegen. Het verkeer zou dan verplaatst worden naar de Noordrand en de Oostrand. De routes die dichtbevolkte gebieden in Brussel overvliegen, zouden enkel worden gebruikt als de capaciteit van de luchthaven dat oplegt. Het nadeel van dit scenario is dat de capaciteit van Brussels Airport zou dalen met zowat de helft. Het moet ook nog worden onderzocht of dit binnen de opgelegde termijn kan worden gerealiseerd.

In het tweede scenario dat in aanmerking komt, worden de vluchten 's nachts verplaatst naar de route Ring, en overdag naar de routes Delta en Ikea. De route gaat daarna boven Anderlecht om af te buigen richting Ukkel en Linkebeek. Nadeel van dit voorstel is dat Delta dichtbevolkte gebieden overvliegt en dat ook hier de capaciteit van de luchthaven zou dalen, met zo'n 20 procent.

Capaciteitsdaling voor Brussels Airport?

Volgens Fonck moet die mogelijke capaciteitsdaling worden gerelativeerd. Momenteel kan de luchthaven 74 bewegingen per uur aan, maar in piekperiodes worden nu slechts 60 bewegingen effectief gerealiseerd.

De staatssecretaris wil dat er binnen de regering zo snel mogelijk wordt overlegd en dat er indien nodig contact wordt gelegd met de twee formateurs. Op middellange termijn moet er een nieuw luchthavenakkoord worden gesloten en moeten er nieuwe routes worden onderzocht.