Federale onderhandelaars praten over minimale dienstverlening

De minimale dienstverlening bij het spoor, dat lag vandaag op de tafel van de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering. De 2 liberale partijen Open VLD en MR zijn zonder meer voorstander van het feit dat er tijdens een staking toch nog een aantal treinen zou rijden, bij CD&V wijst men op het recht tot staken. Zeker tot middernacht werd er gepraat over het toekomstige beleid rond overheidsbedrijven en ambtenaren.

Over een minimale dienstverlening bij een spoorstaking is er al lang sprake, maar het is er nog nooit van gekomen. In de nota van de coformateurs Charles Michel (MR) en Kris Peeters (CD&V) is het opnieuw een onderwerp en het is onder andere daarover dat de onderhandelaars vandaag praten.

Voor alle duidelijkheid: een akkoord daaromtrent is er nog niet. Vooral bij CD&V - niet toevallig de partij aan de onderhandelingstafel die de nauwste banden heeft met een vakbond - is er terughoudendheid. "In de nota van de formateurs staat er een passage om een aantal aanpassingen te doen, maar natuurlijk met respect voor het fundamentele stakingsrecht", aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Die vakbonden zijn tegen een minimale dienstverlening omdat dat praktisch niet haalbaar zou zijn. Het stakingsrecht zou volgens hen ook gebroken worden. "Een dergelijke regeling bestaat in de meeste Europese landen, ik zie niet in waarom dat bij ons niet zou kunnen", pareert Alexander De Croo (Open VLD) die kritiek. "De burger heeft recht op een goede dienstverlening, het land mag niet helemaal worden lamgelegd."

Meer flexibiliteit van ambtenaren?

Naast de minimale dienstverlening, wordt er ook gepraat over de vaste benoeming van ambtenaren, hun ontslag en striktere evaluaties. Ook zouden de pensioenen van de ambtenaren gelijk moeten komen met de pensioenen uit de privésector, zegt de formateursnota.

Daarnaast vragen de liberalen zich af of de overheid nog meerderheidsaandeelhouder moet blijven bij de overheidsbedrijven Bpost of Belgacom. “Er zijn een aantal sectoren waar de privé zeer goeie dienstverlening biedt. Op termijn moeten we daar als overheid niet meer actief zijn", aldus Alexander De Croo.

Geen vrij weekend dus voor de federale onderhandelaars want ook morgen wordt er gewerkt, met name over mobiliteit, buitenlandbeleid en defensie. De formateursnota wordt hoofdstuk per hoofdstuk doorgenomen en dat zou moeten leiden tot een tweede formateursnota. "We hopen dit weekend hoofdstuk 8 en 9 uit de formatienota te kunnen afronden", liet coformateur Kris Peeters (CD&V) optekenen. De formateursnota bevat 12 hoofdstukken.

Bij N-VA vraagt men zich intussen af het niet stilaan tijd wordt dat er knopen worden doorgehakt. Daarvoor kan er volgens die partij beter gewerkt worden met werkgroepen in plaats van dat de toponderhandelaars zelf over ieder onderwerp moeten praten.