IJzerwake: "We hadden meer verwacht van een V-partij"

Tijdens de 13e IJzerwake in Ieper moest de N-VA het impliciet ontgelden. Op de Vlaams-nationalistische bijeenkomst sprak IJzerwake-voorzitter Wim De Wit zijn teleurstelling uit over de nieuwe Vlaamse regering en de in de steigers staande federale regering. De Wit hekelde de afwezigheid van een zwaarwegend communautair luik in het Vlaamse regeerakkoord.
Foto Kurt bvba, Foto Kurt

"De nieuwe Vlaamse regering heeft geen gemeenschappelijke visie op het verder institutioneel ontwikkelen van de eigen deelstaat. We hadden van een V-partij, zeker als leidende partij, meer verwacht." Zo sprak voorzitter Wim De Wit zijn teleurstelling uit tijdens zijn toespraak voor 4.500 deelnemers. Onder hen heel wat (ex-)mandatarissen van Vlaams Belang. Ook enkele N-VA-parlementsleden zoals Lieve Maes, Karim Van Overmeire, Brecht Vermeulen en Jan Van Esbroeck waren aanwezig.

Terwijl voorzitter De Wit erkende dat de centrumrechtse Vlaamse regering de verkiezingsuitslag weerspiegelt, betreurt hij het dat de samenstelling ervan werd beïnvloed door de federale formatie. "Dit is onmiskenbaar een inbreuk op de goede werking van de Vlaamse democratie", vindt hij. Deze regering zal zwaar moeten besparen, maar "wie enkel saneert zonder de transfers aan te pakken versterkt België en verzwakt Vlaanderen".

"Alles is communautair"

In de toespraak van De Wit, maar ook van andere sprekers, was kritiek te horen op de N-VA, zonder dat de partij bij naam genoemd werd, en het ontbreken van communautaire accenten in het Vlaams regeerakkoord.

"De Vlamingen wordt verzocht om alle communautaire verzuchtingen op te bergen en enkel oog te hebben voor de sociaaleconomische problemen", aldus De Wit. Maar Vlaanderen kan volgens hem geen antwoord bieden op de problemen zolang de beslissingsmacht over alle belangrijke dossiers federaal blijft en de miljardentransfers naar Wallonië niet stoppen. "Alles, tot en met de vliegroutes boven Brussel, is communautair en dus zeker de sociaaleconomische problemen", klonk het.

De Wit hekelde ten slotte niet alleen de politiek, ook de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog moest het ontgelden en werd een "toeristische attractie" genoemd die ver af staat van de betekenis die de IJzerwake er aan hecht, namelijk het ontstaan van de Frontbeweging.