Geen vergoeding meer voor burgers bij onterechte overheidsclaims

Wie niet akkoord gaat met een overheidsbeslissing én gelijk krijgt van de rechter, krijgt geen vergoeding meer voor de gerechtskosten. Krijgt de overheid gelijk, dan moet de burger wél nog steeds zo'n vergoeding betalen aan de overheid. Dat schrijft De Tijd en is bevestigd aan onze redactie. Consumentenorganisatie Dolor stapt alvast naar het Grondwettelijk Hof.

Wie momenteel naar de rechter stapt en in het ongelijk wordt gesteld, moet de tegenpartij de zogenoemde rechtsplegingsvergoeding betalen. Dat is een tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Ook wie een rechtszaak aanspant tegen een overheidsdienst en de zaak verliest, moet zo'n vergoeding betalen. In het omgekeerde geval moet de staat de vergoeding aan de burger betalen.

Dat laatste gaat binnenkort veranderen. "Volgens een nieuwe wet die in het staatsblad is verschenen, heeft de wetgever beslist om die vergoedingen niet meer te laten gelden als de burger in het gelijk wordt gesteld", zegt professor fiscaal recht Michel Maus. "Als de burger dus een zaak tegen de overheid wint, dan moet de overheid die vergoeding niet meer betalen."

Het omgekeerde geldt niet. Als de staat een zaak wint tegen een burger, dan moet die burger die vergoeding wél betalen. "Dat is natuurlijk pure discriminatie", zegt Maus. "Ik denk dat het een kwestie van tijd is voor deze wet sneuvelt voor het Grondwettelijk Hof." Volgens Maus moet de wetswijziging gezien worden in de huidige besparingsronde. "Dit is een vrij grote besparing voor de overheid."

De wet is overigens nog niet in voege. Daarvoor is het wachten op een KB.

Dolor stapt naar Grondwettelijk Hof

Consumentenorganisatie Dolor stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de wet. De organisatie merkt op dat de overheid afwijkt van de procedures die gelden in geschillen tussen privépersonen en bedrijven onderling. "De vorige wet had net als bedoeling om justitie laagdrempelig te houden", aldus Boonen. "Wij kunnen niet anders dan aan het Grondwettelijk Hof vragen om deze discriminatie ongedaan te maken."

"Sinds 1 januari 2014 zijn de advocatenkosten gestegen met 21 procent btw, wat voor heel wat mensen al een extra probleem is om een beroep te doen op een advocaat", zegt Boonen voort nog. Daarnaast wil de wet volgens Dolor "duidelijk de greep van de overheid op haar burgers vergroten en zal die de inspraak en de democratie gevoelig verlagen en een zware slag toebrengen".

Meest gelezen