Technologiestudies worden steeds populairder

Technologiestudies zitten in de lift, zo blijkt uit de eerste inschrijvingscijfers voor het hoger onderwijs. Na één week zijn er al 3.447 studenten inschrijvingen voor de richtingen ICT, professionele bachelor technologie, master industriële wetenschappen & technologie en ingenieurswetenschappen. Dat is drie procent meer dan vorig academiejaar op het hetzelfde tijdstip, zegt technologiefederatie Agoria. Ook de Essenscia Vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences, deelt die analyse.

Agoria volgt met de technologiebarometer dagelijks de evolutie van de inschrijvingen voor technologierichtingen aan het hoger onderwijs. Sinds drie jaren stijgt het aantal technologiestudenten weer.

Dat is goed nieuws voor onze arbeidsmarkt, zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen."Tijdens de voorbije decennia daalde het aantal technologiestudenten aan het hoger onderwijs steevast. Met name het aantal industrieel ingenieurs daalde fors. Het aantal burgerlijk ingenieurs bleef min of meer stabiel. Dit alles maakt dat bedrijven het steeds moeilijker krijgen om hun vacatures voor ingenieurs, professionele bachelors en ICT-functies in te vullen. Om een voorbeeld te geven: we schatten dat er nu jaarlijks een 800-tal ingenieurs te weinig afstudeert om te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt."

Belangrijk voor de chemische sector is ook het Se-n-Se-jaar (secundair na secundair, nvdr) chemische procestechnieken. De studie leidt rechtstreeks naar de job van procesoperator, een knelpuntberoep. Dit jaar is er een stijging van 24 procent van het aantal inschrijvingen. Een recordaantal van 165 leerlingen vat deze studierichting op 1 september aan.

Hernieuwde populariteit nog onvoldoende

Vorig academiejaar schreven zich 7.248 generatiestudenten in voor een technologierichting, toen een lichte stijging van twee procent. Om de arbeidsmarkt opnieuw in evenwicht te krijgen, schat Agoria dat er minstens 9.000 studenten op jaarbasis aan technologiestudierichtingen moeten starten. Dat de technologiestudies weer aan populariteit winnen, is dus goed nieuws, maar de stijging blijft voorlopig nog te laag om de knelpunten op de arbeidsmarkt weg te werken.

De jobkansen voor de jongeren die momenteel al afstuderen, zien er intussen erg veelbelovend uit: 94 procent van deze gediplomeerden vindt binnen het jaar werk, zo blijkt uit gegevens van de VDAB en dat percentage ligt ruim boven het algemene gemiddelde (87 ptocent).

Hoe meer "technologen" verleiden?

Wie meer nieuwe technologen wil aantrekken, moet vooral de vrouwen motiveren. Vorig jaar bleek slechts 9,7 procent van de technologiestudenten een vrouw te zijn. Uit de inschrijvingen van de eerste week blijkt vooral de richting burgerlijk ingenieur vrouwelijke studenten aan te trekken (19,3%). Maar voor professionele bacheloropleidingen technologie en ICT zakt het percentage dan weer onder de tien procent.

De technologiefederatie wil samen met de Vlaamse overheid meer acties voeren om de jeugd, met speciale aandacht voor de vrouwen, warm te maken voor technologische studies. Zo is er de actie Technogirls, waarbij jonge meisjes op techniekcursus gaan, en worden er ook weer Technologie-Olympiades georganiseerd voor het basis- en secundair onderwijs.

Waarom technologie? Because I’m techie!

Tot eind september loopt op websites en sociale media een opvallende promotiecampagne voor technologiestudies. Met de slogan "Because I’m Techie" gaat Agoria op zoek naar een jongen en meisje die een jaar lang het gezicht willen zijn van deze campagne. De technologiefederatie daagt zo veel mogelijk jongeren uit om filmpjes te maken over hun wereld vol technologie. Meer info vindt u op deze Facebookpagina.

Om jongeren een beter beeld te geven over de chemie, kunststoffen en life sciences, lanceert Essenscia dan weer het online platform Breaking Science. Want chemie is volgens de federatie eigenlijk overal. In de auto, in smartphones of aan je voeten.

Meest gelezen