"Neutrale verpakking zet niet aan tot illegale tabaksconsumptie"

Sinds sigaretten in Australië enkel nog in neutrale verpakkingen zonder logo's of andere verwijzingen naar het merk mogen worden verkocht, is de consumptie van illegale of goedkope tabak niet gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in de deelstaat Victoria. Tabaksproducenten betwisten de resultaten.
AP2011

Eind 2012 trad in Australië een nieuwe wet in voege die tabaksproducenten verplichtte sigaretten enkel nog in een neutrale verpakking te verkopen met daarop in het groot choquerende foto's van de gevolgen van tabaksgebruik en waarschuwende boodschappen. Het eigenlijke merk staat sindsdien slechts in kleine letters vermeld.

Uit een onderzoek blijkt nu dat die maatregel de consumptie van goedkope Aziatische of illegale sigaretten niet heeft gestimuleerd. Een groep wetenschappers van het Centre for Behavioural Research in Cancer in Melbourne volgde hiervoor het rookgedrag van 2.000 tabaksgebruikers in de deelstaat Victoria op. Eind 2011, 2012 en 2013 belden ze de deelnemers op om naar hun rookgewoonten te informeren. De resultaten zijn in het medische tijdschrift BMJ Open verschenen.

Geen schade voor kleine handelszaken

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat hun rookgewoonten amper zijn veranderd door de nieuwe, strengere regels. Zowel voor als na de invoering van de neutrale verpakkingen, gaf amper 2% van de rokers aan goedkope Aziatische merken te roken. Ook het percentage rokers dat illegale tabak had gekocht, bleef stabiel op 4 tot 5%.

Bovendien stelt de studie dat kleine handelszaken zoals krantenwinkels of kruideniers geen commerciële schade hebben geleden door de neutrale verpakkingen. Nochtans was dat één van de argumenten die tabaksproducenten destijds aanhaalden om de wetgeving tegen te houden.

Verenigd Koninkrijk

Zelf zijn de tabaksproducenten niet onder de indruk van de studie. Ze menen dat het aantal proefpersonen te beperkt is. Bovendien halen ze andere studies aan die stellen dat de handel in illegale sigaretten in Australië sinds december 2012 wel degelijk is gestegen.

De organisatie Action on Smoking and Health onderschrijft de studie van het Centre for Behavioural Research in Cancer wél en noemt het een bewijs dat de beweringen van de tabaksindustrie over de negatieve gevolgen van neutrale tabaksverpakkingen vals zijn.

Ook het Verenigd Koninkrijk overweegt neutrale tabaksverpakkingen in te voeren. Het departement Gezondheid heeft de knoop evenwel nog niet doorgehakt.

AP2010

Meest gelezen