Thyssen wil "sociale gelaat" zijn van Commissie

Marianne Thyssen (CD&V) is naar eigen zeggen zeer goed geplaatst om als commissaris bevoegd voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit het "sociale gelaat" van de Commissie-Juncker te zijn. Dat zegt ze in een eerste reactie op de bekendmaking van haar bevoegdheid. Ze toont zich "heel tevreden" met haar bevoegdheden.

Thyssen en haar partij voerden campagne voor een Europa dat economische groei koppelt aan sociale vooruitgang en "absolute prioriteit geeft aan het creëren van jobs". Nu ze commissaris voor Werk en Sociale Zaken wordt, is Thyssen "zeer goed geplaatst om daar concreet werk van te maken en het "sociale gelaat" van de Europese Commissie te zijn", zegt ze in een mededeling.

"Tijdens de voorbije jaren heeft Europa orde op zaken gesteld, onder meer bij de banken en in de budgetten van de lidstaten. Maar in weerwil van wat critici graag beweren, is Europa niet in de eerste plaats met cijfers bezig, maar met mensen", zegt Thyssen. "De welvaart en het welzijn van de Europeanen, daar gaat het om."

Met haar bevoegdheden krijgt ze de kans om daar voluit aan mee te werken, meent ze. "Samen met de lidstaten en regio's wil ik de komende jaren de best mogelijke omstandigheden creëren voor méér werkgelegenheid en wil ik de mensen zoveel mogelijk versterken om hen maximale kansen te geven op de arbeidsmarkt. Dat versta ik concreet onder sociale vooruitgang."

Thyssen bedankt Juncker voor het vertrouwen en zegt dat ze de komende weken al haar tijd en energie zal stoppen in het voorbereiden van haar hoorzitting in het Europees Parlement. In het VRT-Journaal voegde ze er nog aan toe dat ze heel tevreden is met haar bevoegdheden. "Als ik had mogen kiezen toen men mijn naam noemde enkele maanden geleden, was ik voor deze portefeuille gegaan."

Beke: "Belangrijke sociale rol"

CD&V is "verheugd" over de bevoegdheden die Marianne Thyssen binnen de Europese Commissie toegewezen krijgt. Partijvoorzitter Wouter Beke spreekt van een "invloedrijke functie" en een "belangrijke sociale rol".

"Wij zijn zeer verheugd, zowel voor ons land als voor onze partij, dat Marianne deze invloedrijke functie kan opnemen. Zowel tijdens de verkiezingscampagne, als daarna tijdens de Vlaamse en federale onderhandelingen, hebben wij duidelijk gemaakt dat onze absolute prioriteit bij jobs ligt. Bestaande jobs veiligstellen, nieuwe jobs creëren, dat is de enige weg om economische groei te combineren met sociale vooruitgang."

"Europa speelt daarin een steeds belangrijkere rol. Marianne Thyssen zal de volgende jaren een essentiële rol spelen als het sociale gelaat van Europa", zegt Beke in een persmededeling.

Meest gelezen