"Als coalitie het hard speelt, dan zal onze reactie navenant zijn"

"Als een fractie waar is van wat lekken en indiscreties naar buiten brengen, zou het wel een heel slecht resultaat kunnen zijn voor werknemers, vandaar dat we reageren." ACV-voorzitter Marc Leemans reageert daarmee op de actie die drie vakbonden hebben gepland op 23 september. Opvallend, Leemans zei ook akkoord te zijn met een lastenverlaging voor bedrijven, alleen mag die niet ten nadele zijn van de sociale zekerheid.

Leemans herhaalde opnieuw tegen de indexsprong te zijn. "Een indexprong is een belastingverhoging louter en alleen voor werknemers en uitkeringstrekkers."

Het zijn de loonlasten die volgens Leemans het probleem zijn, niet de lonen. De sociale zekerheid moet te veel gewicht dragen. De ACV-voorzitter is ook akkoord dat bedrijven minder lasten moeten betalen, alleen mag het niet ten nadele zijn van de sociale zekerheid en collectieve diensten die de overheid organiseert.

Andere inkomens moeten dus aangesproken worden om de sociale zekerheid in evenwicht te krijgen. "Het mag niet op de rug van werknemers en burgers, zij zorgen vandaag al voor een zeer groot stuk van de inkomsten van de overheid." Leemans ziet wel mogelijkheden bij vennootschappen en vermogens.

"Wij gedragen ons verantwoordelijk"

Kris Peeters (CD&V) riep vorige week de vakbonden op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en het regeerakkoord af te wachten. Verantwoordelijkheid opnemen is volgens Leemans nu waarschuwen wat men niet mag doen. "Het is een zeer moeilijke bespreking, het zijn drie harde liberale partijen die moeten discussiëren met een centrumpartij. We zijn toch wat ongerust over het evenwicht dat op het einde zou moeten blijken uit dat regeerakkoord". 

De coalitiepartners moeten dus bezinnen eer ze beginnen. "Als de coalitiepartners het hard zullen spelen, dan kan het niet anders dan dat onze reactie navenant zal zijn", besluit de ACV-voorzitter.

Meest gelezen