Prestigieuze dubbelexpo brengt religies bij elkaar

In het Antwerpse Museum aan de Stroom (MAS) en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is de prestigieuze dubbeltentoonstelling "Heilige plaatsen, heilige boeken" geopend. In de expo worden de pelgrimage van de wereldgodsdiensten christendom, islam en jodendom naast elkaar geplaatst om hun verschillen en opvallende gelijkenissen in de verf te zetten. De organisatoren slaagden erin internationale topstukken uit elk van die religieuze sferen naar Antwerpen te halen.

Het luik "Heilige plaatsen" in het MAS pakt onder meer uit met "Jérusalem" van de Joods-Franse schilder Marc Chagall uit een Franse privécollectie, de "Madonna van Loreto" van Caravaggio uit de Sant'Agostinokerk in Rome en een verguld slot en sleutel van de Ka'ba in Mekka.

Vooral die laatste voorwerpen konden volgens de curatoren pas na eindeloos onderhandelen in bruikleen genomen worden van het Topkapipaleis in Istanboel, dat bijna alle sleutels van het bekende moslimheiligdom in bezit heeft.

In de Erfgoedbibliotheek komt dan weer het luik "Heilige boeken" aan bod, met daarbij een fragment van de Dode Zeerollen met joodse teksten uit de eerste eeuw, een derde-eeuwse versie van de brieven van de apostel Paulus, een van de oudste bewaarde Koranfragmenten en een zogenoemde Gutenbergbijbel (een exemplaar van het eerste in Europa gedrukte boek uit 1454-1455). In beide delen van de dubbelexpo is er ook plaats voor getuigenissen en souvenirs van bedevaarders van vroeger en nu.

"Heilige plaatsen, heilige boeken" loopt nog tot 18 januari in het MAS, de Erfgoedbibliotheek houdt er door de kwetsbaarheid van sommige manuscripten al op 21 december mee op. Combitickets kosten 14 euro, maar de tentoonstellingen vallen ook afzonderlijk te bezoeken.

Meest gelezen