"Besparingen zijn onevenwichtig"

De besparingen die de Vlaamse regering doorvoert, zijn erg onevenwichtig. "In de regeerverklaring was gezegd dat iedereen moest bijdragen. In de praktijk blijken vooral gezinnen en werknemers te moeten betalen", zegt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV, verantwoordelijk voor het Vlaams ACV.

Volgens de vakbonden komt de factuur voor de gezinnen en de werknemers voor 2015 uit op 878 miljoen euro. "We zien daarentegen weinig inspanningen voor de vermogenden en de ondernemerswereld", zegt de ACV-topvrouw.

De vakbonden wijzen er op dat er nu duidelijkheid is over enkele "zeer drastische ingrepen", met name door de indexsprong op de kinderbijslag, de besparingen bij de overheidsdiensten (De Lijn, VRT, Kind en Gezin) en overheidspersoneel, en de zorgverzekering.

"Voor de armsten stijgt de bijdrage van de zorgverzekering van 10 naar 25 euro, of een stijging met 150 procent. Voor de rijkere Vlaming stijgt de bijdrage van 25 naar 50 euro, of een stijging met 100 procent. We stellen de zorgverzekering niet in vraag, maar willen wel dat dit op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt", argumenteert Vermorgen.