"Sociale indexsprong bestaat niet"

Kristof Calvo, Kamerfractieleider van Groen, blijft zich verzetten tegen een indexsprong, zelfs al gebeurt dat met sociale correcties. "Men moet niet de lonen verlagen, maar de lasten op lonen."

Kristof Calvo reageert hiermee op de geruchten als zouden de federale onderhandelaars van N-VA, CD&V, Open VLD en MR het eens zijn geraakt over een indexsprong met sociale correcties. Dat Groen het idee van een indexsprong niet genegen is, is al langer bekend, maar Kristof Calvo waarschuwt nu dat ook een indexsprong mét sociale correcties een asociale maatregel blijft. "Een sociale indexsprong bestaat niet", aldus Calvo, die wijst op het belang van de index voor de koopkracht. "Met moet niet de lonen verlagen, maar wel de lasten op lonen."

Dat de lasten op arbeid lager moeten, daar is Calvo het dus mee eens. "Maar hoe we dat gaan betalen, is wel een politieke keuze", klinkt het. "Groen kijkt daarvoor naar de grootste vermogens en hun opbrengsten. De fiscale verschuiving waar de federale onderhandelaars aan werken, is te beperkt en niet rechtvaardig." De Groen-fractieleider ziet onder meer heil in een verlaging van de lasten op de 50 procent laagste lonen. 

“Laten we ook niet vergeten dat loonkosten maar één aspect zijn van competitiviteit” aldus nog Calvo. "Men moet bekijken hoe we onze economie in zijn geheel kunnen moderniseren en competitiever maken. Dat betekent ook stevig inzetten op innovatie, energiekosten en opleiding."

"Nog geen beslissing over indexsprong"

Vanmorgen schreef Het Belang van Limburg dat de federale onderhandelaars het principieel eens zouden zijn geworden over een indexsprong met sociale correcties. Er zou geen indexsprong zijn voor de laagste uitkeringen en pensioenen. 

Maar volgens Knack.be heeft een toponderhandelaar dat bericht intussen bestempeld als "voorbarig". "Het is zo dat er enkele pistes op tafel liggen, maar van een beslissing is nog geen sprake."