"Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u"

"Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u" en "Need € for education". Met deze slogans hebben enkele tientallen studenten vanmorgen langs de Naamsestraat in Leuven geprotesteerd. Daar trok om rond 9.15 uur de "stoet der togati" door de straat bij de start van het academiejaar. De leiding van de KU Leuven steunt hen in hun protest, want in een gezamenlijk persbericht hebben zowel de leiding van de KU Leuven als de studenten zich gekant tegen een hoger inschrijvingsgeld.

In processie trokken de professoren in toga (foto onderaan) en het academisch personeel naar de Sint-Pieterskerk voor de eucharistieviering waarmee de katholieke universiteit elk jaar het nieuwe academiejaar opent. Dit jaar zijn de geplande besparingen van de nieuwe Vlaamse regering "talk of the town" bij professoren en studenten.

In de jubileumzaal van de universiteitshallen zei rector Rik Torfs eerder al dat hij het betreurt dat de Vlaamse overheid wil besparen op "grijze hersencellen". Hij is ook gekant tegen een forse verhoging van het inschrijvingsgeld. "We mogen niet naar een Angelsaksisch model verglijden waar studenten met een schuldenberg aan hun loopbaan beginnen", aldus Torfs. De rector ziet wel besparingen mogelijk in het creditsysteem, de dure en complexe visitatiecommissies en hij pleit voor de invoering van een bindende toelatingsproef voor studenten die een vooropleiding volgden die niet meteen naar de universiteit leidt.

Tijdens de processie naar de St-Pieterskerk werden de professoren ook geconfronteerd met een spandoek van het Palestina-comité van Leuven dat "de samenwerking van de KU Leuven met de wapenindustrie van Israël" kwam aanklagen. Een tiental actievoerders noemde de samenwerking van de KU Leuven met Israel Aerospace Industrie "onethisch".