Gewezen N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen overleden

In zijn woning in Dessel is gewezen federaal parlementslid voor N-VA, Flor Van Noppen overleden. Van Noppen (58) leed al geruime tijd aan de dodelijke zenuwziekte MSA en zette zich de laatste maanden van zijn leven in voor een multidisciplinaire aanpak van de ziekte.

"Ondanks de moedige strijd tegen de ziekte MSA is Flor vandaag rustig ingeslapen", meldde de familie van Flor Van Noppen vanmiddag in een persbericht.

Van Noppen was de broer van de in 1995 door de hormonenmaffia vermoorde veearts Karel Van Noppen. Hij zette de strijd van zijn broer voort via de Stichting Van Noppen. In 1998 stapte hij in de politiek via ID21, de politieke vernieuwingsbeweging van Bert Anciaux. Drie jaar later stapte hij in de gemeentepolitiek.

Na de splitsing van de Volksunie koos hij samen met Kris Van Dijck, de burgemeester van Dessel, voor de N-VA. In 2006 werd hij schepen voor N-VA in Dessel, een jaar later trad hij ook toe tot de Kamer waar hij zich bezighield met onder meer volksgezondheid, leefmilieu en maatschappelijke vernieuwing. In nagedachtenis van zijn broer lagen ook voedselveiligheid en dierenwelzijn hem bijzonder na aan het hart.

Ruim een jaar geleden werd bij Van Noppen multiple systeem atrofie (MSA) vastgesteld, een neurologische aandoening waarvoor nog geen behandeling bestaat. Enkele maanden daarna trad hij terug als schepen. Hij bleef echter in de Kamer ijveren voor het vrijmaken van meer middelen voor het onderzoek naar de ziekte en voor een multidisciplinaire aanpak ervan.

De resolutie daarover werd op 3 april van dit jaar unaniem in de Kamer goedgekeurd. Van Noppen nam die dag met een staande ovatie ook afscheid van de politiek.

"Politieke kracht, warme mens, sterke persoonlijkheid"

 N-VA-voorzitter Bart De Wever is diep onder de indruk van de openheid en het optimisme waarmee Van Noppen met zijn ziekte omging. Voor De Wever verliest de N-VA "niet alleen een politieke kracht, maar vooral een warme en zachte man voor wie niets te veel was".

De manier waarop hij de moord van zijn broer verwerkte, en de daders wist te vergeven, is volgens de N-VA-voorzitter weinigen gegeven. "Ik druk mijn diepste medeleven uit aan Flors kinderen, zijn familie en zijn vrienden. Ik wens hen enorm veel sterkte in deze moeilijke tijden, en ik hoop dat Flor voor altijd herinnerd zal blijven als de pure, fidele mens die hij was", aldus nog De Wever.