Vlaamse begroting is in evenwicht

De Vlaamse begroting voor volgend jaar zal in evenwicht zijn. Dat heeft minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gezegd in het Vlaams Parlement waar hij zijn beleidsverklaring heeft afgelegd.

In zijn verklaring vroeg de nieuwe minister-president het vertrouwen van de burgers in de overheid en in de Vlaamse regering die kiest voor de toekomst. "Wel investeren is de enige juiste keuze, het is een keuze voor de toekomst. Het is de enige keuze die hoop en perspectief biedt. Wij zeggen dat we durven te kiezen voor morgen." Om dat te realiseren zal de regering 100 miljoen euro investeren in welzijn, onderwijs en innovatie. Het budget van het Gemeente- en Stedenfonds blijft jaarlijks stijgen met 3,5 procent.

Om desondanks de begroting in evenwicht te houden zijn wel zware besparingen nodig. Zo gaat de bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering van 25 naar 50 euro. Tegen 2019 moeten er 1.950 Vlaamse ambtenaren minder zijn. Ook de VRT en Kind & Gezin moeten besparen en bij De Lijn moet de kostendekkingsgraad omhoog. De besparingen bij De Lijn, de VRT en Kind & Gezin moeten 48 miljoen euro opbrengen. Ze kunnen zelf kiezen hoe deze besparingen worden ingevuld. Er komen besparingen in het hoger onderwijs en het secundair onderwijs. Het basisonderwijs wordt gespaard. Voorts wordt de kinderbijslag tijdelijk niet geïndexeerd en wordt de kinderopvang duurder, weliswaar met een sociale correctie.

"We zijn er ons van bewust dat we vaak scherpe keuzes moeten maken, dat we van iedereen inspanningen vragen, dat deze regering een weg kiest die niet makkelijk is. Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat de keuze om geen nieuwe schulden te maken en wel te investeren, de enige juiste keuze is", aldus Bourgeois.