"Aanpak Syriëstrijders is te versnipperd"

De nieuwe regeringen in ons land moeten ervoor zorgen dat politie, justitie en veiligheidsdiensten nauwer gaan samenwerken in de strijd tegen vertrekkende en terugkerende Syriëstrijders. Dat zegt Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde. Bonte is op dit ogenblik in de Verenigde Staten voor een conferentie over radicalisering. Volgens Bonte is de aanpak in ons land te versnipperd.

"Het moet gewoon duidelijk worden dat het geen enkele zin heeft om Antwerpen, Vilvoorde, Mechelen, Kortrijk en nog een aantal steden mensen ambtshalve te zien schrappen wanneer ze naar Syrië vertrekken, terwijl andere steden dat niet doen", aldus Bonte. "Het heeft geen enkele zin om geen richtlijnen uit te vaardigen hoe lokale besturen moeten omspringen met mensen die terugkomen uit Syrië."

"Het meest fundamentele werk, namelijk zorgen dat ons landje goed zicht houdt op degenen die radicaliseren en zeker op degenen die terugkomen, dat zou de absolute prioriteit moeten worden."