“Een slimme en sterke overheid met actief burgerschap”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei tijdens het openingscollege van de cursus Politicologie aan de UGent dat er een "Een slimme en sterke overheid met actief burgerschap” moet komen. "Wij willen niet langer voor elke fase in het leven van de Vlaming regeltjes voorzien. De Vlaamse Regering wil vrijheid geven aan de burger."

Bourgeois werd uitgenodigd door professor Politicologie Carl Devos, die elk jaar met een politicus de eerstejaarsstudenten verwelkomt. Voor aanvang van zijn lezing werd de minister-president door de voorzitter van de Gentse studentenraad aangesproken. “Meneer de minister-president, de studenten willen géén verhoging van het inschrijvingsgeld.” De vooraf uitgedeelde “schoppenazen” (als teken dat er niet mag gespeeld worden met de toekomst van de studenten) werden gretig de lucht ingestoken.

Devos maakte al in zijn introductie duidelijk dat er niet rond de pot moest gedraaid worden. “Dit is een uitgelezen kans om de maatschappijvisie van de Vlaamse Regering naar voren te brengen. Waar zit de kracht van verandering? Waar moet al dat snoeien en besparen toe leiden? Waar o waar gaan wij heen met Bourgeois-I?”, klonk het bij Devos. Meteen een oproep om klare taal te spreken dus.

“Ik neem graag uw uitdaging aan, professor Devos”

Bourgeois liet die kans niet onbenut. Volgens de minister-president is de samenleving de laatste jaren grondig ontzuild. “Sommigen vragen zich af waar de verweesde burger naartoe moet, nu hij de zekerheid van de zuil niet meer heeft”, zei hij.

Bourgeois zelf is er echter van overtuigd dat het engagement van de meeste burgers onverminderd verder blijft gaan. “Het is misschien minder georganiseerd en tijdelijk, maar het is vaak heel erg sterk.” Toen hij aan de aula vroeg de handen op te steken wie actief is in een vereniging, bleek het aantal teleurstellend weinig.

“De Vlaming moet zelfwerkzaam worden”

Daarmee kwam Bourgeois aan de essentie van zijn betoog: hij pleit voor een actief burgerschap, waarbij de burger vrijheid krijgt en verantwoordelijkheid moet nemen. Volgens hem kies je namelijk nooit alleen, “je daden hebben gevolgen voor anderen”. Dat actieve burgerschap brengt heel wat gevolgen met zich mee: zo moet er een nieuwe overheid op poten worden gezet.

“Dat mag geen overheid zijn die betuttelt, maar die mensen toont dat ze sterk zijn en zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. In tegenstelling tot de vorige Vlaamse Regeringen willen we niet alles voorschrijven wat mensen moeten doen”, haalde Bourgeois aan. Dat ”vertrouwensbeginsel” zoals hij het zelf noemt, trekt hij door naar de controles van steden, gemeenten en universiteiten, die hij niet meer wil doorvoeren.

"Besparingen zijn zeer zinvol"

De “besparingsregering” die Bourgeois-I volgens de oppositie is, klopt volgens Bourgeois helemaal niet. “Het is inderdaad zo dat we onder andere door de zesde staatshervorming besparingen opgelegd krijgen, maar er moeten door iedereen inspanningen gedaan worden. We kiezen er dus expliciet niet voor om de belastingen te verhogen of een begroting in het rood te laten gaan, maar om nu een evenwichtige begroting op te stellen”, zei hij.

Pittige vragenronde

In de vragenronde lag – zoals verwacht – de focus vooral op de eventuele verhoging van het inschrijvingsgeld. Volgens Bourgeois is er echt nog niets vastgelegd op dat gebied. “College Crevits pleegt momenteel overleg met de universiteiten en hogescholen om te kijken wat er mogelijk is”, zegt hij. Toch pleit hij ervoor dat het systeem van studiebeurzen zal blijven bestaan, “om ervoor te zorgen dat de toegang tot het hoger onderwijs niet onmogelijk is.”

Daarnaast werd ook nog even gecontroleerd door een toeschouwer of de nieuwe Vlaamse Regering wel zeker nog achter het masterplan voor het secundair onderwijs staat. “Wij hebben dat in de vorige regering goedgekeurd, en staan daar nog steeds achter”, haalde Bourgeois aan.