"Niet de bedoeling om begroting van honderden pagina’s voor te lezen"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verdedigt zich tegen de kritiek dat zijn Septemberverklaring van gisteren te vaag en weinig concreet was. "Ik kan niet op het spreekgestoelte een begroting van honderden pagina’s voorlezen. Dat is niet de bedoeling", zegt hij in "De ochtend". Dat er onaangename maatregelen genomen worden, geeft hij toe, maar die zijn "evenwichtig verdeeld en gematigd".

De oppositie is niet onder de indruk van de Septemberverklaring van de minister-president. Er valt onder meer te horen dat de regering nog steeds geen duidelijkheid brengt. Waar er bespaard wordt in het verenigingsleven en de culturele sector of hoe groot de stijging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs zal zijn, zijn bijvoorbeeld nog open vragen.

Bourgeois wijst die kritiek van de hand. "Men moet ernstig zijn. De Septemberverklaring is een begroting in hoofdlijnen. Ik kan niet op het spreekgestoelte een begroting van honderden pagina’s gaan voorlezen. Dat is niet de bedoeling. Ik heb willen schetsen voor welke uitdagingen we staan en dat we gaan voor een begroting in evenwicht. De minister-president kan geen opsomming geven van alle genomen maatregelen, dan sta ik 10 uur op het spreekgestoelte."

Voor meer details is het wachten op de beleidsnota's die de vakministers opstellen. "Dat is de normale gang van zaken", benadrukt Bourgeois. De grote knopen zijn nu doorgehakt, maar er is nog ruimte voor dialoog en inspraak, luidt het.

"Aantal kabinetsleden wordt helemaal niet verhoogd"

De regering van Bourgeois klopt zich op de borst dat ze in de eerste plaats op zichzelf bespaart. SP.A-fractieleider John Crombez zei gisteren dat dat niet klopt en dat de kabinetten net vergroot worden. Bourgeois ontkent fel. "Hij weet dat we de kabinetten niet hebben vergroot. We hebben die verlaagd in de vorige legislatuur en we blijven op hetzelfde aantal. Wat waar is, is dat er een viceminister-president is bijgekomen, maar het aantal kabinetsleden wordt helemaal niet verhoogd."

Ook een ander punt van Crombez, dat de Vlaamse regering volop voor politieke benoemingen zal gaan, spreekt Bourgeois met klem tegen. Dat blijft op een volledig onafhankelijke manier verlopen, zegt hij.

Volgens de N-VA'er zijn de maatregelen die genomen worden nodig om een evenwicht te creëren en ruimte te maken voor investeringen. "De makkelijke besparingen waren al uitgevoerd, nu moeten we -in een fase waar het niet anders kan- enkele maatregelen nemen die niet aangenaam zijn. Maar we passen ook altijd sociale correcties toe. Neem bijvoorbeeld de kinderopvang: daar blijft het laagste tarief van 1,57 euro bestaan voor de meest behoeftigen."

Wat betreft de prijsstijgingen inzake de waterrekening en het hoger onderwijs, benadrukt Bourgeois nogmaals dat die prijzen nu erg laag zijn in Vlaanderen en onder het Europees gemiddelde liggen. "De gevraagde inspanningen zijn evenwichtig verdeeld en gematigd", besluit hij.