"Voldoende geld voor noden kwetsbare mensen"

Het beleid van de regering-Bourgeois komt wel degelijk tegemoet aan noden van gezinnen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beklemtoond in "De ochtend" op Radio 1. De CD&V'er probeert duidelijk het sociale gezicht van de nieuwe Vlaamse regering te tonen, want die krijgt na de Septemberverklaring veel kritiek van oppositie en middenveld.
Jonas Roosens

Het nieuwe Vlaamse beleid krijgt bakken kritiek: kil, asociaal en te veel besparingen op de kap van de gezinnen. "Ik vind het natuurlijk jammer dat die conclusie wordt getrokken, maar de uitdaging was gigantisch groot", zegt Vandeurzen. Volgens hem waren er twee opties: je kop in het zand steken en de factuur doorschuiven aar de volgende generaties of proberen een oplossing te vinden.  

"Als ik het bekijk vanuit de welzijnsnoden en -bevoegdheden, dan was het toch wel de boodschap om ervoor te zorgen dat in deze legislatuur voldoende geld zou worden gevonden om de echte noden van kwetsbare mensen te kunnen beantwoorden", zegt de man die de komende vijf jaar verantwoordelijk is voor het welzijnsbeleid. Hij somt een aantal pijnpunten op die worden aangepakt: de strijd tegen de wachtlijsten, meer middelen voor specifieke ondersteuning van gehandicapten, de kinderopvang, meer ruimte voor voorzieningen in de ouderenzorg. "Dat zijn óók centen voor de gezinnen."

Vandeurzen erkent dat er ook in zijn sector besparingen zitten aan te komen. Zo wordt de kinderbijslag volgend jaar niet geïndexeerd. "We hebben wel afgesproken dat het daardoor niet uitgekeerde bedrag binnen enkele jaren zal worden toegevoegd aan het budget voor de kinderbijslag", voegt hij eraan toe. Daarnaast wordt ook de zorgverzekering inderdaad duurder. "Dat is een maatregel die de mensen gaan voelen, maar die premie is sinds 2003 niet aangepast", relativeert de minister.

"Globaal bekijken"

"Je moet de globale oefening bekijken", vindt Vandeurzen. Volgens hem bespaart de Vlaamse regering in eerste instantie op het eigen apparaat, maar hij erkent dat er een beroep op de Vlaming wordt gedaan om het budget in evenwicht te houden. "Die besparingsoefening - dat moeten we niet onder stoelen of banken steken - zal mensen treffen", geeft hij toe, maar anderzijds legt hij de nadruk op 65 miljoen euro voor nieuw beleid in zijn sector.

Wordt Vandeurzen de minister die de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg eindelijk gaat wegwerken? "We doen een serieuze inspanning, maar een minister van Welzijn moet ook bescheiden zijn", tempert de minister. Volgens hem blijven de zorgnoden in Vlaanderen stijgen en is het niet mogelijk om ineens alles op te lossen.