"We weten beter: de klimaatverandering is een feit"

De klimaattop van de Verenigde Naties in New York is onder meer gestart met een toespraak van de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio. "Als acteur speel ik fictieve personages met fictieve problemen. Ik geloof dat de mensheid naar de klimaatverandering op dezelfde manier kijkt, als ware het fictie. Maar we weten beter: het is een feit", zei hij tegen een publiek van politieke leiders.

DiCaprio werd door de VN aangesteld als "boodschapper van de vrede". "DiCaprio is een geloofwaardige stem van de ecologische beweging en hij beschikt over een breed platform om zijn boodschap te verkondigen", reageerde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. "Ik ben verheugd dat hij zich wil aansluiten bij de VN-inspanningen om het publiek duidelijk te maken dat er onmiddellijk actie moet komen tegen de klimaatopwarming."

Ban Ki-moon is ook duidelijk op de klimaattop in New York: "Het is alle hens aan dek. We staan voor een enorme uitdaging, maar we kunnen het tij nog keren." Concreet wil de VN dat alle landen zich engageren om minder broeikasgassen uit te stoten. Op de top zijn 120 landen vertegenwoordigd. Deze keer zijn geen ambtenaren aanwezig, maar wel de regeringsleiders zelf (voor ons land ontslagnemend premier Elio Di Rupo, red.) op uitnodiging van Ban Ki-moon.

Akkoord is voor volgend jaar

Op de top zal evenwel niet onderhandeld worden. Er komt dus geen akkoord. De top is er om de aandacht op de problematiek vast te houden. Pas eind volgend jaar in Parijs moet een nieuw klimaatakkoord worden gesloten, de opvolger van het Kyoto-protocol. Hamvraag is dan wat we mogen verwachten op deze speciale top. Geen grote doorbraken, wellicht wél individuele beloftes van een aantal landen. Australië, Canada, Rusland en Saoedi-Arabië sturen alvast hun kat, China en India sturen lagere vertegenwoordigers.

Zondag werd wereldwijd nog een klimaatmars gehouden. De betogers riepen wereldleiders op om te stoppen met politieke spelletjes en een concreet internationaal plan op tafel te leggen.