Politievakbond: "Speldenprik om de politiek wakker te houden"

Gert Cockx, de voorzitter van de politievakbond Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV), noemt de stakingsdag "een speldenprik om de politieke partijen die een nieuwe regering aan het vormen zijn, wakker te houden". De staking bij de politie lijkt voorlopig geen grote gevolgen te hebben. De vakbonden hadden opgeroepen om het werk neer te leggen, uit protest tegen een nieuwe pensioenregeling.

"Ik was en blijf gekant tegen acties om het land plat te leggen", zegt Cockx in een gesprek met het persagentschap Belga, "maar anderzijds wil ik ook de mensen niet de kans ontnemen om hun ongenoegen te uiten. En dat het ongenoegen er is, blijkt uit de actiebereidheid."

Cockx zelf vindt dat het verstandiger zou geweest zijn om de regeringsvormende partijen de kans te geven een alternatief voor de door het Grondwettelijk Hof vernietigde pensioenregeling te vinden. "Maar we zitten in een gemeenschappelijk vakbondsfront, en als er toch een heleboel mensen actiebereid zijn, zoals bleek bij de betoging met 14.000 deelnemers vorige donderdag, moeten we hen de kans geven actie te voeren", zegt Cockx.

Daarom dus de stakingsdag van vandaag, een compromis tussen niet staken en actievoeren. Actievoeren gebeurt onder meer door het opstellen van stakersposten aan een aantal commissariaten. "Die gecibleerde acties zijn per provincie op het getouw gezet en in diverse grotere steden zijn die acties geslaagd", aldus Cockx.

De voorzitter van het NSPV geeft toe dat er op straat weinig te merken is van de politieacties. "Dat komt onder meer door de opvorderingen", zegt Cockx, "maar anderzijds is het ook niet onze bedoeling om het land plat te leggen. Daar bereiken we niets mee. Maar laat de acties van vandaag een herinnering zijn, een speldenprik aan de regeringsonderhandelaars dat ze over de brug moeten komen met overgangsmaatregelen en/of een herstelregeling."

"Wij bereiden ons voor op een hete sociale herfst"

De politie houdt vandaag dus stakingsacties in het hele land. Ze doet dat uit onvrede over de nieuwe pensioenregeling. Het is de eerste nationale staking sinds de politiehervorming in 2001 die een tweeledige structuur - met een federaal en een lokaal niveau - in het leven riep.

Vorige donderdag betoogden zo'n 14.000 politieagenten in de straten van Brussel tegen de uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat in juli alle gunstregimes voor het pensioen bij de politie vernietigde. Daardoor moeten alle politiemensen tot hun 62e werken. Er werd een "herstelwet" beloofd, maar omdat die uitbleef, trokken de agenten de straat op.

De betoging was een eerste waarschuwing aan de politieke verantwoordelijken om een oplossing uit te werken. "Maar sindsdien heerst er radiostilte bij de partners van de Zweedse coalitie, betreurt Vincent Gilles, voorzitter van de vakbond VSOA. "Wij bereiden ons dan ook voor op een hete sociale herfst. We zullen onze krachten progressief opbouwen." Vandaag gaan de agenten dus over tot stakingsacties, de eerste nationale staking sinds de politiehervorming in 2001.

Voor de bevolking zou de impact erg beperkt blijven. De wetgeving omschrijft de opdrachten van de federale politie die een minimumdienst moet vervullen. "En bij de lokale politie, bepalen de verantwoordelijken van de zones de afbakening van de minimumdienst in overleg met de vakbonden", zegt Stéphane Deldicque, permanent afgevaardigde van ACV Politie. Er is dus geen sprake van om het onthaal in de politiecommissariaten te verlaten, noch om op het terrein de interventieteams te schrappen. De 195 lokale politiezones moeten ook blijven instaan in het beheer van een reeks lokale administratieve taken.

Hoe groot is de hinder?

Bij de federale politie is de voorbije dagen in kaart gebracht welk werk er zeker gedaan moest worden. De mensen die daarvoor nodig zijn, zijn opgevorderd. Zij kunnen dus niet staken. Alle essentiële diensten zijn bemand. De wegpolitie doet het wel met een aantal ploegen minder en in de provincie Antwerpen zijn erg geen flitswagens op de snelwegen vandaag. De flitspalen werken uiteraard wel.

Bij de lokale politie is het moeilijker in te schatten hoe groot de hinder is. In Brugge bijvoorbeeld zijn 300 politiemensen op straat gekomen en in de zone Kempenland in Limburg werkt maar 1 op de 5 agenten vandaag. In Antwerpen (foto boven), de grootste politiezone van het land, zou het merendeel van de agenten wel aan het werk gegaan zijn.