Vernieuwde Anspachlaan in teken van natuurelementen

Op 29 september begint met een algemene vergadering in het Beursgebouw het participatietraject voor de heraanleg van de Brusselse Anspachlaan. Binnen het autoluwe kader dat de stad liet uitwerken door een studiebureau, mogen buurtbewoners of andere gebruikers zich uitspreken over de concrete invulling.

De werkzaamheden voor de heraanleg van de centrumlanen moeten begin 2016 van start gaan en zouden twee jaar duren. Beliris, een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Gewest, voorziet een budget van 12 miljoen euro, een bedrag dat nog kan aangevuld worden door de stad Brussel.

Het Brusselse studiebureau SumProject heeft op vraag van het Brusselse college van burgemeester en schepenen een ontwerp gemaakt van een grotendeels autovrije zone tussen het Fontainasplein en De Brouckère. Daarbij wordt De Brouckère omgetoverd tot stenen "agora", met plaats voor grote protestevenementen en feestelijkheden. Die laatste nemen volgens burgemeester Yvan Mayeur te vaak de Grote Markt in. Het plein krijgt ook een monumentaal kunstwerk en langs beide zijden terrassen.

Het Beursplein wordt een "Stadstheater" waar Brusselse culturele instellingen evenementen kunnen organiseren. De Ortsstraat, die recht op het Beursplein uitgeeft, wordt ook autovrij en krijgt een langwerpige waterpartij. Het Fontainasplein ten slotte staat in het teken van aarde: het moet een combinatie zijn tussen een plein en een park en de voordelen van beide bieden. De stad opteert bij de heraanleg van de Centrumlanen voor een lichte kleur van steen, wat de kosten wellicht gevoelig zal opdrijven, maar de ruimte luchtig zal maken.

De auto wordt in het project niet helemaal gebannen. Op het Brouckèreplein rijden auto's nog aan de kant van de bioscoop UGC, om toegang te hebben tot de parkings. Ook tussen de Lombarstraat en het Fontainasplein zal eenrichtingsverkeer rijden. De concrete mobiliteitsplannen worden vanaf volgende maand in een apart orgaan behandeld.

Binnen dit kader organiseert schepen van Participatie Ans Persoons (SP.A) een hele reeks workshops en terreinbezoeken om de bewoners, gebruikers, handelaars en verenigingen van Brussel de kans te geven hun mening en input te geven bij de concrete invulling. Waar komen de groene ruimtes, de fonteinen en de fietsparkings? Hoe kan dit esthetisch gerealiseerd worden? "Veel mensen hebben hier een mening over. Het is dan ook geen gewone woonwijk, maar het centrum van de hoofdstad", legt Persoons uit. "Buurtbewoners die er dagelijks passeren, hebben vaak een meer praktische kijk op de heraanleg dan het studiebureau."

De stad verwacht dan ook veel volk op de eerste algemene vergadering in de Beurs (29/09), waarin de etappes van het masterplan worden uitgelegd. De eerste week van oktober en de eerste week van november volgen terreinbezoeken. In de workshops op 13 en 24 oktober wordt in groepen van tien personen in de diepte gereflecteerd.