Wathelet roept onderhandelaars op akkoord met vakbonden goed te keuren

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet (CDH) roept de federale onderhandelaars op snel het akkoord goed te keuren dat hij bereikte met de politiebonden, nu die staken tegen de nieuwe pensioenregeling die voortkwam uit een arrest van het Grondwettelijk Hof.

"De woede van de politie is begrijpelijk", vindt Wathelet. Het arrest legt de pensioenleeftijd voor alle agenten op 62, wat voor sommigen tot acht extra dienstjaren betekent. Bovendien zadelt het de politiezones met extra kosten op en dus minder middelen om nieuw personeel aan te trekken, argumenteert hij.

Wathelet roept de centrumrechtse onderhandelaars van N-VA, MR, CD&V en Open VLD daarom op snel het akkoord goed te keuren dat hij met de vakbonden overeenkwam. Het houdt in dat alle officieren - inclusief ex-rijkswachters - twee jaar extra werken, maar dat zij die hun pensioenleeftijd onder de oude wet al bereikten, nog onder het oude regime blijven vallen.

Volgens Wathelet voldoet zijn voorstel aan het arrest en ligt het in lijn met de pensioenhervormingen van de regering-Di Rupo. "Het akkoord dat gevonden is met de vakbonden is een evenwichtig akkoord. Het vraagt een aanzienlijke inspanning van de politieagenten die twee jaar langer zullen moeten werken, maar het stelt eveneens de rechten vast voor zij die onder de oude wet van voor het arrest pensioengerechtigd waren", besluit hij.