"Altijd zo geweest dat meerderheid afspraken maakt"

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben een geheime afsprakennota gemaakt voor hun samenwerking in het Vlaams Parlement. Daarin staat onder meer dat parlementsleden van de meerderheid geen enkel initiatief mogen ondertekenen van de oppositie zonder akkoord van de 3 partijen. "Het is toch maar normaal dat niet elk parlementslid van de meerderheid zomaar kan doen hij wil", reageert Open VLD-fractieleider Bart Tommelein in "De ochtend".

De afsprakennota die het persagent Belga kon inkijken, dateert van 22 september en bevat de namen van fractieleiders Matthias Diependaele (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Tommelein (Open VLD). Het zou gaan om een ontwerptekst en dus nog niet om een definitieve versie. In ieder geval bevat de ontwerpnota 15 puntjes met duidelijke afspraken over de samenwerking tussen de drie fracties.

De fracties spreken onder meer af om voortdurend te overleggen over initiatieven. Een fractie die bijvoorbeeld een voorstel van decreet wil indienen, moet dat eerst voorleggen aan de andere meerderheidsfracties. Voorstellen die gaan over zaken die buiten het regeerakkoord vallen, kunnen niet, tenzij de drie partijen expliciet akkoord zijn.

De fracties spreken onder meer af om voortdurend te overleggen over initiatieven. Een fractie die bijvoorbeeld een voorstel van decreet wil indienen, moet dat eerst voorleggen aan de andere meerderheidsfracties. Voorstellen die gaan over zaken die buiten het regeerakkoord vallen, kunnen niet, tenzij de drie partijen expliciet akkoord zijn.

Samenwerken met de oppositie wordt ontmoedigd. "Parlementaire initiatieven van de oppositie worden niet ondertekend, tenzij na akkoord tussen de drie meerderheidsfracties", staat er te lezen. De nota bepaalt ook  dat de leden van de meerderheid geen stemafspraken meer mogen maken met leden uit de oppositie.

"Aanslag op de parlementaire vrijheid"

Oppositiepartij Groen reageert scherp op het bestaan en de inhoud van de nota. "Dergelijk document is een echte aanslag op de parlementaire vrijheid. Dit is heel slecht voor het vertrouwen van de mensen in de politiek", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska (foto onder).

Bart Tommelein ziet geen graten in de nota. "Het is normaal dat als partners samenwerken, er afspraken worden gemaakt. Je zit in een fractie en in de fractie maak je afspraken. Je zit in een meerderheid en in de meerderheid maak je afspraken. Dat is altijd zo geweest."

"Het is toch maar normaal dat niet elk parlementslid van de meerderheid zomaar kan doen hij wil, want dan rollen we elke dag al vechtend over de straat en dat kan niet de bedoeling zijn", zegt hij in "De ochtend".

Voor de kritiek uit groene hoek is hij scherp. "De afsprakennota die we nu maken, die is ook gemaakt in 1999 in de regering waar ook de groenen inzaten, die is zelfs gebaseerd daarop."

Rzoska vraagt om de nota openbaar te maken. "De parlementsleden van de meerderheid wordt gevraagd om in de pas te lopen van de meerderheid. Ik denk niet dat dat de opdracht is van een parlement en dat is niet goed voor de democratie."