"Besparingen zullen wegen op pedagogisch comfort"

Het katholiek onderwijs betreurt de voorgestelde besparingen op de werkingsmiddelen. Het basisonderwijs van het katholieke net moet komend jaar namelijk meer dan tien miljoen euro besparen. "Een deel van die factuur zal bij de ouders terechtkomen", aldus Lieven Boeve van het katholiek onderwijs

In het basisonderwijs moet er ruim twee procent worden bespaard op werkingsmiddelen. "De voorgestelde besparingen brengen de goede werking van de scholen ernstig in het gedrang", zegt Boeve. "Bepaalde aankopen en investeringen in de infrastructuur zullen niet meer kunnen gebeuren, wat op de hele pedagogische omkadering van het onderwijs zal wegen."

"De werkingsmiddelen zijn in het katholiek onderwijs namelijk de enige financieringsbron". Volgens Boeve zal een deel van de factuur noodgedwongen doorgeschoven worden naar de ouders. "De maximumfactuur in het basisonderwijs zal moeten worden verhoogd."

In het secundair onderwijs moet zelfs tot 4,5 procent bespaard worden op werkingsmiddelen, wat meer dan twintig miljoen euro zal zijn.