Lokale politiezones dagen overheid voor de rechter

Verschillende lokale politiezones hebben Binnenlandse Zaken voor de rechter gedaagd wegens achterstallige betalingen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) moeten ze in totaal nog 53 miljoen euro krijgen uit het Verkeersveiligheidsfonds.

In het Verkeersveiligheidsfonds komt de opbrengst van de verkeersboetes terecht. Maar sinds 2009 wordt een deel van dat geld niet meer verdeeld onder de lokale politiezones, omdat er geen politiek akkoord zou zijn over de precieze verdeling. Luc Martens (foto), de voorzitter van de VVSG, vermoedt echter dat de federale overheid gewoon wil besparen.

"Ik denk dat de belangrijkste reden is dat de federale overheid zelf een belangrijk tekort aan middelen heeft en niet in staat blijkt om haar verplichtingen na te komen", zegt Martens. "Zo dwingt men de gemeenten ertoe om geld voor te schieten opdat deze zones de normale werking zouden kunnen garanderen."

De VVSG raadt de politiezones aan om de overheid in gebreke te stellen. Al tien politiezones deden dit intussen. Volgens Martens zullen er nog meer volgen.

BELGA/VERGULT