Steeds meer 55-plussers met een job

De werkgelegenheidsgraad bij 55-plussers gaat verder in stijgende lijn. Het aantal ouderen met een baan lag in het tweede kwartaal op 43,7 procent, tegen 41 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat blijkt uit de jongste statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie. In dezelfde periode vorig jaar lag de werkgelegenheidsgraad bij 55-plussers op 40,5 procent.

Zij zijn de enige leeftijdscategorie waar de werkgelegenheidsgraad in het tweede kwartaal is toegenomen. Bij de 20- tot 54-jarigen was er een lichte terugval (-0,2 procentpunt tot 73,7 procent).

De werkgelegenheidsgraad bij de totale bevolking in België tussen 20 en 64 jaar kwam uit op 67,4 procent. Dat is 0,4 procentpunt meer dan in het eerste kwartaal, maar wel 0,1 procentpunt minder dan vorig jaar. Het cijfer ligt ook nog ver onder de Europese doelstelling van 73,2 procent tegen 2020.

De toename op kwartaalbasis was uitsluitend te danken aan de evolutie bij de vrouwen en aan het Brussels en Vlaams gewest. In Wallonië daalde het aantal mensen met een baan in het tweede kwartaal.