Vlaamse regering bespaart komende twee jaar fors op cultuur

De cultuursector in Vlaanderen moet de komende twee jaar fors inleveren. Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft concrete cijfers genoemd tijdens een gesprek met het Overleg Kunstenorganisaties (Oko), dat de professionele kunstensector vertegenwoordigt. Kunstenorganisaties moeten voor volgend jaar rekening houden met een daling van hun subsidiebedrag tot 7,5 procent, blijkt uit een interne mail van Oko aan zijn leden.
Jonas Roosens

"De minister gaf aan dat de besparingspercentages voor cultuur lager zijn dan degene die onlangs gehanteerd werden in de buurlanden. Toch gaf hij toe dat wat er ons als sector te wachten staat, het begrip "kaasschaaf" ruimschoots overstijgt", luidt het in de mail.

"Concrete cijfers zijn bikkelhard"

Volgens het Oko klinken de "concrete cijfers evenwel bikkelhard". De zogenaamde "Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap" (een klein aantal 'permanent' erkende grote culturele organisaties zoals de Vlaamse Opera, deFilharmonie, het Ballet van Vlaanderen of deSingel) krijgen 2,5 procent minder. De twee- en vierjarige werkingssubsidies en de projectsubsidies die organisaties via het Kunstendecreet krijgen, worden met 2,5 procent verlaagd. De musea en de erfgoedsector krijgen 4 procent minder subsidies.

Aan de budgetten voor het Fonds voor Culturele Infrastructuur zou niet geraakt worden. Wellicht blijven ook het aanvullend pensioen voor kunstenaars en de middelen van het jongste Vlaams intersectoraal akkoord buiten schot.

"In de loop van de maand oktober 2014 zal de administratie de individuele organisaties het precieze bedrag meedelen", luidt het in de mail, maar de organisaties gaan best uit "van een vermindering met respectievelijk 2,5 procent en 7,5 procent ten opzichte van het huidige subsidiebedrag".

Pas na 2016 "hopelijk" ruimte voor groei

De Oko-delegatie heeft het kabinet-Gatz de "nefaste consequenties" meegedeeld: ondergesubsidieerde kunstenorganisaties zijn bedreigd in hun voortbestaan en er zal zeker "ingegrepen moeten worden in de personeelbestanden van organisaties". Dat de besparingen midden in een subsidiecyclus worden ingevoerd, zorgt ervoor dat organisaties noodgedwongen het volgende jaar met verlies gaan afsluiten.

"De minister drukte de verwachting uit dat ondanks de maatregelen de levensvatbaarheid van het huidige kunstenlandschap gegarandeerd zou blijven", zegt de Oko-mail. De situatie zou twee jaar aanhouden, dus tot en met 2016. Daarna, wanneer het nieuwe Kunstendecreet in werking treedt, zou er "(hopelijk)" weer ruimte zijn voor groei.

SP.A en Groen vrezen ontslagen

De oppositiepartijen SP.A en Groen reageren alvast scherp op de besparingsplannen van Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open Vld). ""Een regelrechte transfer van Vlaamse subsidies in het culturele leven naar federale werkloosheidsuitkeringen", zeggen de groenen.

"Het opzet van deze rechtse regering is duidelijk: minder overheid en meer markt, minder kunst en meer industrie, minder middelen en meer concurrentie. Beeldende kunstenaar, muzikant en dichter moeten zich maar richten naar de vraag, gezelschappen moeten 'afslanken', het aanbod in de boekenwinkel moet verschralen", aldus SP.A-parlementslid Yamila Idrissi.

SP.A en Groen vrezen vooral ontslagen in de sector, "snel uitgerekend 150 tot 200" volgens Bart Caron (Groen).