VN-Klimaattop

Het groene klimaatfonds van de Verenigde Naties heeft voor 2,3 miljard dollar aan geld toegezegd gekregen.

Dat zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in de marge van de VN-klimaattop in New York. Het bedrag ligt fors onder de doelstelling om tegen het einde van het jaar 10 miljard dollar in te zamelen.

Volgens Ban Ki-moon hebben tegelijk ook enkele privébanken laten weten voor 20 miljard dollar aan groene obligaties uit te geven, en dat bedrag tegen 2015 op te trekken naar 50 miljard. De verzekeraars beloofden op hun beurt om tegen 2015 "hun groene investeringen te verdubbelen", naar 82 miljard dollar.

Premier Elio Di Rupo heeft gezegd dat België nog steeds voorstander is van ambitieuze doelstellingen op vlak van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland beloofde ons land echter geen vers geld voor de klimaathulp, al verklaarde Di Rupo wel dat hij nog steeds hoopt dat er een oplossing wordt gevonden onder de verschillende entiteiten van het land.

"De economische en financiële crisis hebben de strijd tegen de klimaatsverandering naar het achterplan verdrongen. Dat is gevaarlijk want onze planeet is aan het einde van haar krachten", zo verklaarde Di Rupo. De Belgische premier repte echter niet over een nieuwe enveloppe bestemd voor klimaathulp, dat in tegenstelling tot enkele grote landen. Zo beloofden Frankrijk en Duitsland elk een miljard euro vrij te maken voor het groene klimaatfonds van de Verenigde Naties. Dat fonds wordt gebruikt om ecologische investeringen in ontwikkelingslanden te financieren, en zo de klimaatimpact van de industrialisatie zo beperkt mogelijk te houden.

België liep overigens een aanzienlijke achterstand op wat betreft de betalingen aan het klimaatfonds. Zo beloofde de federale regering ten tijde van Yves Leterme om tussen 2010 en 2012 150 miljoen euro te storten, maar tot hiertoe kwam daarvan nog maar slechts 92 miljoen in het fonds terecht. In 2013 werd amper 3,25 miljoen vrijgemaakt. De uitgekeerde bedragen zijn in hoofdzaak betaald door de federale regering, die er echter niet in slaagde om met de gewesten een akkoord te sluiten over het verschuldigde totaalbedrag. "Het is vaak veel ingewikkelder (in België) dan voor sommige presidenten van grote landen, die rechtstreeks kunnen beslissen", verzuchtte Di Rupo. "Bij ons dient alles onderhandeld te worden."

Volgens de ngo Oxfam omvat de door Ban Ki-moon genoemde som onder andere de Duitse bijdrage. Daarnaast beloofden ook verschillende andere landen veel lagere bedragen, gaande van 100 miljoen dollar van Zwitserland en Zuid-Korea tot 5,5 miljoen van Tsjechië. Denemarken trekt 70 miljoen uit en Noorwegen 33 miljoen dollar.