VS en China zetten schouders onder ambitieus klimaatplan

De Amerikaanse president Barack Obama heeft op de VN-klimaattop in New York een sterk pleidooi gehouden voor een ambitieus en globaal klimaatplan, waar "niemand aan zal ontsnappen". Ook China heeft zich geëngageerd om de klimaatopwarming tegen te gaan. Op de informele top zijn voorts afspraken gemaakt voor de uitbreiding van hernieuwbare energie en er is geld, veel geld beloofd om ontwikkelingslanden te helpen bij het naleven van het klimaatplan.

30 van de 120 deelnemende landen, maar ook multinationals en investeerders engageerden zich om tegen eind volgend jaar 200 miljard dollar vrij te maken. Volgens de Verenigde Naties vormt die belofte een "aanzienlijke stimulans" voor de eerdere belofte uit 2009 om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar bijeen te halen voor de steun aan arme landen in hun omschakeling naar duurzame energie en de bestrijding van hittegolven, extreme droogte en stijgende waterniveaus.

De Franse president François Hollande beloofde dat zijn land 1 miljard dollar in het Groen Klimaatfonds zou storten. Ook onder meer Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen deden een aanzienlijke duit in het zakje. Noorwegen beloofde 300 miljoen dollar aan Peru en 150 miljoen aan Liberia. Zuid-Korea beloofde een bijdrage van 100 miljoen dollar, Mexico tien miljoen.

De deelnemers aan de conferentie hebben er zich ook toe verbonden om het verlies van tropische wouden met de helft te beperken, de productie van voedsel te optimaliseren en het gebruik van elektrische wagens in steden op te voeren tot 30 procent. De deadline voor die doelstellingen is 2030.

De maatregel om het kappen van tropisch regenwoud tegen te gaan alleen al zou de uitstoot van koolstofmonoxide jaarlijks met tussen de 4,5 en 8,8 miljard ton terugdringen, evenveel als elk jaar door alle auto's ter wereld wordt uitgestoten.

Het gaat om niet-bindende doelstellingen. Behalve de leiders van diverse naties en multinationals zetten ook steden, financiële organisaties, investeerders, milieuorganisaties en andere belangengroepen hun handtekening.

"Ambitieus plan voor deze enorme uitdaging"

Vooral de speech van de Amerikaanse president Barack Obama maakte indruk op de aanwezigen. Obama deed geen grote, loze beloften maar klonk erg realistisch.

"Deze keer moet er een akkoord komen dat de economische realiteit voor het volgende decennium en de jaren daarna weerspiegelt", aldus Obama. "Het moet ambitieus zijn, op maat van de omvang van deze uitdaging."

Obama verwees ook naar China dat de VS in 2007 van de troon stootte en sindsdien de grootste uitstoter is van broeikasgassen. Hij zei dat hij voor zijn speech contact had gehad met de Chinese vicepremier Zhang Gaoli. "We zijn het erover eens dat onze twee landen, als grootste uitstoters van broeikassen, de verantwoordelijkheid hebben om de leiding te nemen." Tegelijk wees hij erop dat iedereen zal moeten bijdragen tot het terugdringen van de CO2. "Niemand krijgt een doorgangspasje."

De Chinese vicepremier voegde daar op zijn beurt aan toe dat China zou proberen om de uitstoot terug te dringen, of ze toch zo vroeg mogelijk zou proberen te laten pieken. Dat Chinese engagement is primordiaal voor de verdere onderhandelingen. Volgens enkele Chinese hoge functionarissen zou China de doelstellingen ergens na 2030 kunnen naleven.

De klimaatconferentie van gisteren wordt algemeen gezien als een voorbereiding op de eigenlijke klimaattop van volgend jaar in Parijs. Dan moet er wel een bindend klimaatakkoord uit de bus komen.