Wie is verantwoordelijk voor schade bij stroomonderbreking?

Het is helemaal niet duidelijk wie er aansprakelijk zal zijn als burgers of bedrijven schade lijden door een eventuele stroomonderbreking komende winter. Alle betrokken partijen wijzen de verantwoordelijkheid van zich af. Het antwoord op de vraag kan een hele juridische discussie worden.

Om een volledige black-out op het stroomnet te vermijden, is een afschakelplan opgesteld waarbij verschillende zones en schijven in ons land een voor een zonder stroom kunnen worden gezet.

Netbeheerder Elia, die het afschakelplan opstelde, is naar eigen zeggen alleen verantwoordelijk voor het evenwicht op het elektriciteitsnet en niet voor de levering van stroom. Staatssecretaris voor Energie Catherine Fonck (CDH) verwijst naar het contract tussen klant en leveranciers, maar ook die kunnen niet zomaar verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade, klinkt het.

"De leveranciers en klanten ondergaan de beslissing van de overheid om het afschakelplan te activeren", zei John Peuteman van FEBEG, de federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, gisteren tijdens een hoorzitting in de Kamercommissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken. "Wie de schade moet vergoeden, kan een juridische discussie worden waarbij wordt gekeken naar welke verplichtingen welke partij heeft genomen."

De stelling van de FEBEG leidde gisteren tijdens de hoorzitting in het parlement tot verontwaardiging bij heel wat commissieleden. Zij vinden dat de leveranciers hun verantwoordelijkheid ontlopen.

Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) wijzen er ook op dat het dreigende stroomtekort het gevolg is van het stilvallen van 3 kerncentrales van Electrabel en dat dat bedrijf dus de verantwoordelijkheid draagt, maar ook Electrabel wijst naar de politiek. "Bij globale tekorten worden er politieke keuzes gemaakt over wie er afgeschakeld wordt", aldus Riet Heyvaert van Electrabel.