"Absurd dat Commissie België terechtwijst omdat het problemen aanpakt"

Ontslagnemend minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) is niet onder de indruk van de nieuwe stap in de Europese inbreukprocedure tegen België wegens de antimisbruikwet van 2013. "Ik vind het absurd dat de Europese Commissie, die zich nooit heeft willen engageren om sociale fraude aan te pakken, België nu terechtwijst omdat het het fenomeen wel wil aanpakken", zegt ze. Als het van De Coninck afhangt, zal België trouwens niet inbinden.

De Commissie heeft ons land officieel op de vingers getikt. Europa vindt dat België de Europese regelgeving met de voeten treedt door unilateraal op te treden bij vermoedens van fraude met detacheringsbewijzen van buitenlandse werknemers. Ze verwijst daarvoor naar de antimisbruikwet van 10 januari 2013.

"We zijn niet van mening dat de ingevoerde antimisbruikbepaling in strijd is met de EU-regelgeving", spreekt minister De Coninck de Commissie tegen. Ze heeft ook fundamentele problemen met de kritiek van de Commissie. "Los van de juridische argumenten, die eventueel voor de rechtbank zullen worden besproken, vind ik het absurd dat de Europese Commissie, die zich nooit heeft willen engageren om sociale fraude aan te pakken, België nu terechtwijst omdat het het fenomeen wel wil aanpakken."

België is net vragende partij voor Europese regelgeving om sociale fraude en sociale dumping aan te pakken - "een belangrijke rol hierin is weggelegd voor eurocommissaris Marianne Thyssen" - maar in afwachting daarvan "zullen we niet nalaten onze eigen wetgeving en regelgeving waar nodig in te zetten".

"Sociale fraude ondermijnt onze sociale systemen, is oneerlijke concurrentie voor onze kleine bedrijven en zet ook de sociale rechten van kwetsbare werknemers elders in Europa onder druk", besluit de ontslagnemend minister van Werk nog.