"Besparingen dreigen armoede nog te vergroten"

De nieuwe Vlaamse regering geeft niet langer voorrang aan armoedebestrijding. Dat zegt Decenniumdoelen 2017, een netwerk van twaalf sociale en armoedeorganisaties. Met haar besparingen dreigt de regering de armoede zelfs nog te vergroten, luidt het.

Decenniumdoelen 2017 luidt de alarmbel naar aanleiding van de publicatie van de jaarlijkse Armoedebarometer. Het aantal Vlamingen met een inkomen onder de armoederisicodrempel is de laatste drie jaar toegenomen tot 680.000 personen (10,9 procent), blijkt daaruit.

De cijfers liegen niet, zegt Michel Debruyne van Beweging.net (het vroegere ACW). Ruim 1 op de 10 Vlamingen leeft in armoede en dat geldt ook voor de kinderen. "11,2% van de kinderen die geboren worden, leven in armoede of worden geboren in een kansarm gezin. Dat is dus meer dan 1 op de 10 die geen kansen krijgt voor de toekomst." Vooral de migranten dragen de last van de stijgende armoede, zegt Debruyne.

De armoede stijgt, maar de regering zwijgt, zegt Jos Geysels (foto), de voorzitter van Decenniumdoelen 2017, want in de Septemberverklaring is over armoede met geen woord gerept. "Ik begrijp het niet dat een regering die mensen wil verbinden, eigenlijk bijna 700.000 mensen -ik wik mijn woorden- afkoppelt van de samenleving", aldus Geysels. "De begroting is misschien in evenwicht, de samenleving hoe langer hoe minder."

Door de concrete besparingsmaatregelen die nu al bekend zijn, dreigen mensen in armoede het nog moeilijker te krijgen. Maar ook mensen uit de lagere middenklasse dreigen in moeilijkheden te komen, zegt Frederic Vanhauwaert van het Netwerk Tegen Armoede. "Die mensen houden nu net het hoofd boven water, maar dreigen door hogere facturen op vlak van openbaar vervoer, onderwijs en kinderopvang echt te vervallen in armoede."

"Structurele maatregelen nodig"

Volgens Decenniumdoelen 2017 zijn er structurele maatregelen nodig om het tij te keren. In Vlaanderen In Actie (VIA) had de regering-Peeters de doelstelling naar voren geschoven om de armoede tegen 2020 met 30 procent te laten dalen. Maar sinds de crisis is het beleid niet meer aangepast. "Zowel in het regeerakkoord als in de Septemberverklaring van de regering-Bourgeois ontbreekt het woord armoede", betreurt Bert D'Hondt van Welzijnszorg. "Vlaanderen beschikt nochtans over nieuwe bevoegdheden, zoals kinderbijslag en de woonbonus."

Decenniumdoelen 2017 vreest dat wie nu een klein pensioen of een minimumloon heeft, met de bijkomende besparingsmaatregelen onder de armoederisicodrempel terechtkomt. Ook de eerste signalen uit de federale onderhandelingen vindt de organisatie weinig belovend.