"Dienstverlening wel mogelijk zonder miljardenoverdracht naar Wallonië"

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) is wel tevreden dat de Vlaamse regering een begroting in evenwicht kan presenteren, maar betreurt dat "de dienstverlening aan de gezinnen, cultuur- en sportverenigingen en het onderwijs wordt verminderd". Dat zegt Willy De Waele (foto), politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging. Volgens De Waele zou die dienstverlening echter niet moeten worden teruggeschroefd als er "een einde zou worden gemaakt aan de overdracht van 16 miljard euro aan Brussel en Wallonië".
BELGA/VERGULT

De Vlaamse Volksbeweging vindt het goed dat de Vlaamse regering door het begrotingsevenwicht geen nieuwe schulden opbouwt. Maar de gezinnen, verenigingen en het onderwijs betalen daarvoor wel een prijs. Die prijs zou volgens de VVB echter niet nodig geweest zijn als de factuur van de zesde staatshervorming niet zo groot zou zijn geweest.

Die zesde staathervorming en de saneringsbijdrage voor de federale overheid blijven de VVB een doorn in het oog. "De Vlaamse Volksbeweging aanvaardt niet dat Vlaanderen welzijn en welvaart moet inleveren om de financiële, administratieve en politieke voorrechten van de Franstaligen blijvend te ondergaan", luidt het. De organisatie roept de federale onderhandelaars daarom op "geen regeerakkoord af te sluiten die deze financiële transfers naar Brussel en Wallonië in stand houden en zelfs opdrijven".

Tegelijk doet de Vlaamse Volksbeweging een oproep aan de Vlaamse en federale volksvertegenwoordigers "geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de zesde staats(mis)vorming". "We dagen hen uit op te komen voor de belangen van hun gewest en hun gemeenschap en de kiezers aan wie ze verantwoording schuldig zijn", klinkt het nog.