"Hoe noem je een vrouw die een abortus heeft gehad?"

Voor een nieuwe sensibiliseringscampagne zijn Belgische abortuscentra op zoek naar vrouwen die een abortus hebben gehad en op de foto willen. Zo wil men aantonen dat abortus in alle lagen van de bevolking voorkomt. Vijfentwintig jaar na invoering van de abortuswet in ons land, zijn er namelijk nog altijd veel vooroordelen. Dat schrijft De Standaard.

Sinds 3 april 1990 is abortus in ons land toegestaan. De abortuswet kwam er echter na hevige discussies in het parlement. Koning Boudewijn weigerde vervolgens om de abortuswet die door het parlement werd goedgekeurd, te ondertekenen. Met de nodige creativiteit verklaarde de regering de koning "tijdelijk in de onmogelijkheid om te regeren". Vervolgens ondertekende ze zelf de wet en de volgende dag werd Boudewijn weer in zijn koninklijke bevoegdheden hersteld door de Kamer en de Senaat.

"Nu nog altijd veel vooroordelen"

Nu, 25 jaar later, zijn er nog altijd veel vooroordelen over abortus. "Ook vandaag nog zijn er vrouwen en meisjes die er met bijna niemand over durven te spreken", zegt Carine Vrancken, arts en voorzitter van de koepelvereniging van abortuscentra Luna, in De Standaard. "Ten onrechte gaan velen ervan uit dat alleen heel jonge meisjes of onverantwoorde vrouwen tot een zwangerschapsafbreking overgaan."

"Abortus kan iedereen overkomen"

Met een nieuwe sensibiliseringscampagne willen Belgische abortuscentra, naar voorbeeld van de Britse (foto), aantonen dat een abortus iedereen kan overkomen: een moeder, een dochter, een zus of een vriendin. Ze zijn daarvoor op zoek naar vrouwen die ooit een abortus hebben ondergaan en nu op de foto willen. "Hoe meer deelneemsters en hoe meer foto's, hoe duidelijker zal worden dat abortus in alle lagen van de bevolking voorkomt", aldus Vrancken.

Elk jaar 20.000 abortussen in België

Elk jaar ondergaan zo'n 20.000 vrouwen een abortus. Het merendeel is tussen 20 en 40 jaar oud en heeft geen anticonceptie gebruikt of heeft dat op de verkeerde manier gedaan. Jaar na jaar gaan de cijfers een beetje omhoog.

Abortus is ons land mogelijk tijdens de eerste twaalf weken van de zwangerschap. Later kan als er een medische reden is.

Wie haar foto wil laten nemen, kan zich hier inschrijven.