"Straf Oost-Europese landen die burgers wegsturen financieel"

Europees Commissaris Laszlo Andor, bevoegd voor Sociale Zaken, komt vandaag in Gent het probleem van de Roma-vluchtelingen bestuderen. Naar aanleiding daarvan herhaalt de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) zijn eerdere oproep. Hij vindt dat de Oost-Europese landen die hun arme, etnische burgers verstoten financieel bestraft moeten worden. Met het vrijgekomen geld kunnen steden als Gent, die door de immigratie van Roma onder druk staan, worden geholpen, opperde Termont in "De ochtend" op Radio 1.

Termont schreef eerder dit jaar een open brief aan Europa over het probleem van de massale immigratie van Roma in zijn stad. Gent telt momenteel officieel meer dan 11.000 Oost-Europeanen, het merendeel daarvan zijn Bulgaren.

"Met de meesten zijn er helemaal geen problemen", stelt Termont. "Die mensen integreren zich, leren de taal, sturen hun kinderen naar school, huren een huis op de reguliere manier en hebben ook werk. Het probleem vormt de kleine groep, veelal mensen van Roma-origine, die er niet in slaagt om zich structureel in onze maatschappij te integreren. Zij slagen er niet in om aan werk te geraken of hun kinderen naar school te sturen."

Termont wijst op de zware druk die hierdoor op zijn stad valt, budgettair, organisatorisch en ook sociaal. "Huiseigenaren willen niet aan hen verhuren en sociale woningen zijn vaak te klein voor gezinnen met bijvoorbeeld twaalf kinderen."

"Toch verkiezen die mensen om hier op straat of in mensonwaardige omstandigheden te leven en niet naar hun thuisland terug te keren. Daar worden ze racistisch behandeld en uitgestoten."

Oplossing ligt voor de hand

Volgens Termont ligt de oplossing nochtans voor de hand. "De West-Europese landen betalen een aanzienlijke bijdrage om Oost-Europese landen geld toe te schieten om de Roma te helpen. Maar die doen dat niet. Zij verjagen die mensen die naar hier komen en dan moeten wij hen nog eens opvangen."

"Laat ons een soort van vereveningsfonds aanleggen in Europa waarbij het geld van de landen die geen inspanningen doen om hun armste inwoners te helpen in een soort fonds terechtkomt waarmee landen en steden die de vluchtelingen wel helpen gesubsidieerd worden."