"Vlaamse regering onderschat impact van cultuur op sociaal weefsel"

"De grote culturele instellingen zullen overleven, maar talloze kleine organisatie dreigen te verdwijnen." Dat heeft senator én voormalig Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (SP.A) gezegd in "Terzake". Hij reageerde daarmee op de besparingsoperatie die de cultuursector de komende jaren te wachten staat.

Vandaag is hij dan wel senator, tussen 1999 en 2009 was Anciaux Vlaams minister van Cultuur. In die hoedanigheid verdubbelde hij het totale subsidiebudget voor de cultuursector. Het is dan ook met lede ogen dat hij de besparingen van de huidige en de vorige Vlaamse regering overschouwde in "Terzake".

"Men heeft het altijd over dé cultuursector", zei hij. "Enerzijds zijn er inderdaad enkele grote instellingen zoals de Vlaamse opera. Anderzijds bestaat die sector uit honderden kleine organisaties en socioculturele verenigingen die rechtstreeks met mensen werken. De sector als geheel zal deze besparingen wel overleven, maar de kleine spelers verdwijnen. Dat verschraalt het aanbod."

"Besparingen op cultuur treffen de economie"

"Ook de vorige Vlaamse regering heeft al fors bespaard op cultuur. De huidige Vlaamse regering weet dit en gaat er toch met de botte bijl door. Ze beseft te weinig welke impact cultuur op het sociaal weefsel heeft. Besparingen op cultuur treffen bovendien de economie. Europa heeft berekend dat elke euro die in cultuur wordt geïnvesteerd 2,5 euro opbrengt."

Huidig Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) verwijt Anciaux naar eigen zeggen niks persoonlijk. "Ik raad de cultuursector aan niet over zich heen te laten lopen. Met deze minister kan worden gepraat."