Aantal schietincidenten in VS afgelopen jaren sterk gestegen

Het is een open deur intrappen, maar er zijn nu ook officiële cijfers: het aantal schietincidenten in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren sterk gestegen. Tussen 2007 en 2013 waren er gemiddeld 16,4 schietpartijen per jaar, de jaren daarvoor stond het gemiddelde op "slechts" 6,4 per jaar. Sinds 2000 zijn daarbij 486 mensen gedood, het merendeel de afgelopen 7 jaar. Dat staat te lezen in een rapport van de FBI dat gisteren werd vrijgegeven.
De schietpartij op Virginia Tech in '07 was de dodelijkste met 32 slachtoffers

Met de regelmaat van de klok verschijnt er in de nieuwsmedia wel een bericht over een schietpartij in de Verenigde Staten, maar uniforme data daarover bestonden nog niet. Na de schietpartij op de Sandy Hook-school in december 2012 - waarbij 26 mensen werden gedood - beloofde president Barack Obama dat de overheid ging onderzoeken hoe dergelijke misdrijven voorkomen kunnen worden en de FBI begon daarop gegevens te verzamelen.

De FBI kwam uit op een totaal van 160 schietpartijen sinds het jaar 2000, huiselijk geweld en beschietingen door gangsterbendes niet meegerekend. Veertig procent van alle incidenten kunnen worden gecatalogeerd onder "massaschietpartijen". De meeste schietpartijen vinden plaats in winkelcentra en scholen.

"Goed trainen, maar vooral voorkomen"

Volgens analisten worden schutters aangetrokken door de ruime weerklank die schietpartijen krijgen in bijvoorbeeld de media en gaan die zaken ook grondig bestuderen. De meesten handelen alleen en opvallend: in de 160 bestudeerde gevallen was er maar 6 keer sprake van een vrouwelijke dader.

Meer dan de helft van de incidenten eindigt vooraleer de politie arriveert, blijkt uit de studie. De schutter heeft in zo'n geval zelfmoord gepleegd of heeft spontaan het vuren gestaakt. Als de politie toch tussenbeide moet komen, eindigen de meeste schietpartijen binnen de 5 minuten. In 13 procent van de gevallen kwamen ongewapende burgers heldhaftig tussenbeide en die tussenkomsten bleken succesvol.

De FBI wijst erop dat het belangrijk is dat zowel burgers als ordediensten goed getraind zijn in het verweer tegen het almaar stijgende aantal schietincidenten. De FBI stelt evenwel dat het voorkomen van schietpartijen de prioriteit moet zijn. Het is maar zeer de vraag of in een maatschappij waar wapens gemeen goed zijn, dergelijke tragedies überhaupt voorkomen kunnen worden.

Meest gelezen