Multitasken heeft een invloed op onze hersenen

Denk de volgende keer twee keer na voor u een telefoontje doet terwijl u uw favoriete televisieprogramma volgt en uw mailbox opruimt. Onderzoekers aan de Universiteit van Sussex hebben aangetoond dat het typische multitasken ervoor ook zorgt dat onze hersenen niet meer dezelfde zijn als die van onze voorouders. Vooral het gelijktijdig gebruiken van verschillende mediatoestellen lijkt onze hersenmassa te beïnvloeden.

Neurowetenschappers aan de Universiteit van Sussex namen bij 75 volwassen proefpersonen een hersenscan af. Dezelfde proefpersonen vulden ook een vragenlijst in over hun mediagebruik, gaande van telefoneren, over televisiekijken tot het lezen van tijdschriften.

Bij de testpersonen die zelf aangeven regelmatig meerdere mediatoestellen tegelijk te gebruiken, had de grijze stof in de cortex cingularis anterior (zie foto) een lagere dichtheid. Het is geweten dat net dat deel van onze hersenen verantwoordelijk is voor cognitieve en emotionele controlefuncties.

Het verband werd duidelijk aangetoond, los van persoonlijkheidskenmerken. Er is dus een link tussen simultaan mediagebruik, en de structuur van een bepaalde zone in onze hersenen.

Een link of een causaal verband?

De onderzoeksresultaten wijzen voor de allereerste keer op een verband tussen mediagebruik en de structuur van ons brein. Meer bepaald is er een link tussen mediamultitasken, en aandachtsstoornissen en emotionele problemen als depressie en angstaanvallen.

De onderzoekers benadrukken wel dat er enkel een verband is aangetoond, maar dat er geen uitspraken kunnen gedaan worden over de causaliteit. Het is dus niet duidelijk of mensen waarvan de dichtheid van de bewuste stof in de hersenen lager ligt, effectief geneigd zijn om te media-multitasken.

Anders gezegd: verandert onze hersenstructuur als gevolg van ons mediagebruik, of zorgt een bepaalde hersenstructuur er net voor dat sommige mensen meer geneigd zijn om verschillende mediakanalen tegelijk te gebruiken? Om daarover sluitend bewijs te hebben, is meer onderzoek op langere termijn nodig.

"Bezorgd over multitasken als norm"

Media-multitasken is in onze hedendaagse samenleving de norm geworden, en daar zijn de onderzoekers bezorgd over.  Vooral de mogelijke gevolgen van dat intensief mediagebruik voor ons cognitief en sociaal-emotioneel welzijn roepen vragen op.

Eerder konden wetenschappers al aantonen dat onze hersenstructuur gewijzigd kan worden door een lange blootstelling aan nieuwe omgevingen en ervaringen. Andere studies hebben ook al bewezen intensief studeren of bewust trainen de dichtheid in bepaalde delen van de hersenen kan doen toenemen.

Ons gedrag heeft dus mogelijk een effect op de fysieke staat van de controlekamer van ons lichaam: onze hersenen. "Hoe dat mechanisme precies in zijn werk gaat, is zeer onduidelijk", besluit onderzoekster Kep Kee Loh.