Unizo: "Eigenlijk gaan de besparingen niet ver genoeg"

In de Septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering drastische besparingsmaatregelen aan. Maar eigenlijk gaan die nog niet ver genoeg, vindt Karel Van Eetvelt van zelfstandigenorganisatie Unizo in "De ochtend" op Radio 1. Van Eetvelt heeft begrip voor de onrust door de besparingen, maar "er is geen alternatief".

"Ik stel vast dat men - voor een stuk onder druk van de publieke opinie - niet durft door te besparen en dat is echt noodzakelijk om echt vooruit te geraken", luidt de analyse van de Unizo-topman. Van Eetvelt waarschuwt dat er nu iets te weinig wordt gedaan waardoor er misschien binnen 2 jaar opnieuw maatregelen zullen moeten worden genomen. Bovendien verwacht hij dat ook de nieuwe federale regering een besparingsinspanning zal doorvoeren.

"Je moet aan de mensen duidelijk maken wat het alternatief is", aldus Van Eetvelt. "Het alternatief is een zogenaamd Japans scenario: een beetje omhoog, een beetje omlaag, maar geen perspectief op duurzame groei."

Concreet vindt Karel Van Eetvelt dat er nog meer gesnoeid kan worden in de overheidsdiensten, "maar dan komt het halve land in opstand". Naar eigen zeggen heeft Van Eetvelt wel begrip voor de onrust, maar "moet men niet overdrijven. Er wordt sociaal bijgestuurd in de maatregelen die men neemt". "Kritiek komt vooral van de mensen die ons eigenlijk geleid hebben tot waar we vandaag staan en waardoor de ingrepen noodzakelijk zijn", vindt Karel Van Eetvelt.

"Economie heeft klap gekregen van de gratis politiek"

De topman van de zelfstandigenorganisatie stelt vast dat er ook bezuinigd wordt op bedrijven. "De lastenverlagingen die voorzien waren en die echt noodzakelijk zijn om werkgelegenheid te creëren, ook die zijn vooruitgeschoven. Dat is een spijtige zaak, maar ik probeer daar begrip voor op te brengen."

Bovendien hebben de zelfstandigen de voorbije jaren al heel wat zware inspanningen gedaan, klinkt het. "Onze kmo's hebben de gratispolitiek betaald; de rendementen gingen naar beneden, er kwamen faillissementen en banenverlies", stelt Karel Van Eetvelt.

"Die mensen hebben toen ook hun stem laten horen, maar er kwam wel veel minder reactie in de publieke opinie. Nu is er een inspanning nodig van de hele bevolking. De ondernemers gaan ook nog inspanningen moeten doen", besluit Van Eetvelt.

Meest gelezen