"Lesuur extra voor zelfde loon zal banen kosten"

De christelijke onderwijscentrale vindt het geen goed idee om leerkrachten in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs een lesuur extra te laten geven voor hetzelfde loon. Dat voorstel ligt bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op tafel als besparingsmaatregel, meldt De Standaard. Die maatregel zou 60 miljoen euro per jaar kunnen opleveren. De christelijke onderwijscentrale vreest echter voor banenverlies.
BELGA/ARNOLD

Een leerkracht in de 2e graad geeft momenteel 21 lesuren les per week, in de 3e graad gaat het om 20 lesuren. Op het schema van de collega's in de 1e graad staan 22 lesuren. Nu het onderwijs ook een besparingsinspanning moet leveren, komt de gelijkschakeling van het aantal te geven lesuren in het vizier.

"Als we dan toch moeten kiezen, dan kiezen we eerder voor het optrekken van het aantal lesuren", zegt de topman van het katholieke onderwijs Lieven Boeve. Hij wordt daarin bijgetreden door zijn collega van het gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck. Voor haar is het aantal mogelijkheden beperkt en loon inleveren "is uit den boze".

"Wij gaan andere zaken op tafel leggen"

De christelijke onderwijscentrale is alvast niet tevreden. "Als men die maatregelen begint te bespreken, dan gaan we ook andere zaken op tafel leggen", zegt Jos Van der Hoeven in "De ochtend" op Radio 1. Hij betreurt dat dit debat gevoerd wordt in een besparingscontext en wil het ruimer voeren in het kader van een loopbaanpact.

Van der Hoeven vreest banenverlies. "Zo'n opdrachtenstijging gaat ten koste van tijdelijke leraars. Men belooft ons meer werkzekerheid, maar die maatregel zou betekenen dat er tot 1.500 minder jobs zullen zijn. Waar blijft dan die werkgelegenheid", vraagt hij zich af. "

Voor Jos Van der Hoeven gaat het ook niet zo maar om 50 minuten extra lesgeven. "Wie denkt dat een leraar alleen maar moet lesgeven, is compleet mis. Er wordt nu al meer dan fulltime gewerkt." Bovendien zijn de opdrachten van de leerkrachten de laatste jaren verzwaard en heeft het onderwijspersoneel nog maar recent ingeleverd op vakantiegeld, klinkt het.

Hoe moet er dan wel bespaard worden? "Wat je ook doet, je zal altijd raken aan tijdelijke personeelsleden", waarschuwt Van der Hoeven. "In een ruimer loopbaandebat kan men even goed het aantal lesuren in de 2e en 3e graad naar beneden brengen. Dat zou recht doen aan de taakverzwaring, maar dat is uiteraard geen besparingsmaatregel", merkt Jos Van der Hoeven van de christelijke onderwijscentrale op.

Minister Crevits vindt het voorlopig nog te vroeg om te reageren.