"Mensen moeten uit hun doppen kijken en tickets kopen op officiële websites"

Concerttickets aan woekerprijzen op de zwarte markt, in principe is dat in België niet meer mogelijk. Tickets doorverkopen met winst is sinds vorig jaar namelijk wettelijk verboden in ons land. Maar het blijkt moeilijk om die praktijk bij buitenlandse websites aan te pakken. "Mensen moeten goed uit hun doppen kijken en kopen op officiële websites", zegt Chantal De Pauw van de Federale Overheidsdienst Economie in "De ochtend" op Radio 1.

De woekerpraktijken zijn - ondanks het wettelijke verbod - nog niet verdwenen in ons land. "De wet biedt goede bescherming op Belgisch terrein, maar dergelijke zaken hebben een internationaal karakter", verklaart De Pauw.

Een goede zaak zou zijn om de Belgische wet over te nemen op Europees niveau of zelfs verder, klinkt het, maar dat zal niet eenvoudig zijn. "Daar bots je op het liberale standpunt tegenover het consumentenstandpunt", aldus De Pauw van de FOD Economie.

In het buitenland hanteert men soms gewoon ook een andere logica. Terwijl in België de consumentenbescherming centraal staat, legt men in Nederland bijvoorbeeld de focus op de "assertieve consument" die dan maar de prijs moet betalen die hij wil betalen.

Hebben buitenlandse websites vrij spel in België?

In principe moeten ook de buitenlandse websites die in België actief zijn, zich houden aan de wetgeving hier en daar wordt ook op gecontroleerd. "Maar wat we niet kunnen doen is vanuit België de buitenlandse website sluiten", legt De Pauw uit. "In de praktijk moet de economische inspectie hier dan contact opnemen met de inspectie in bijvoorbeeld Nederland. Maar omdat zij een andere logica hebben, zijn zij niet altijd geneigd om daar gehoor aan te geven. En ondertussen is het concert al voorbij."

De FOD Economie spoort de mensen dan ook aan om naar de officiële verkoopwebsites te surfen. "Als men absoluut naar een concert wil gaan, verliest men wel eens het gezond verstand en komt men op niet-officiële sites terecht. Mensen moeten goed uit hun doppen kijken en kopen op officiële verkooppunten."

Laat dat alvast een boodschap voor de mensen die in november naar het optreden van Cat Stevens in Vorst Nationaal willen gaan. De Britse zanger heeft zijn concert in New York afgelast omdat fans voor tickets op de zwarte markt exorbitante prijzen moesten betalen.