Bourgeois Schuppenzot - Van Dievel Consulting

'Boe, boe, boe!' riep de jonge koning vol enthousiasme. 'Awoe, awoe!' voegde de kroonprinses er met overtuiging aan toe. Zij waren met mij meegekomen naar Gent, naar het traditionele openingscollege van de faculteit Politieke Wetenschappen, een evenement dat qua m'as-tu-vu-gehalte Waregem Koerse naar de kroon aan het steken is. Om zeker niet op te vallen tussen het studentenpubliek hadden de huidige en de toekomstige soeverein hun schattige Harry Potter-pakjes aangetrokken, waarmee ze ooit gratis tickets voor de eerste Harry Potter-film hadden gewonnen. Ikzelve zag eruit als de eeuwige student, die nooit zijn diploma haalt maar zich wel ieder jaar opnieuw inschrijft in een alweer andere studierichting die linea recta naar het doplokaal leidt en de hardwerkende Vlaming op kosten jaagt.

Schuppenaas

Omdat er intussen meer journalisten dan studenten naar de lezing van een politiek kopstuk komen luisteren, was het openingscollege van de krappe universiteitsaula verhuisd naar het ruimer bemeten nieuwe voetbalstadion van AA Gent, de Siegfried Bracke-Arena, genoemd naar de toekomstige Gentse burgemeester. Op het veld waren de gastheer en de gastdocent zich aan het opwarmen. Ik reikte de huidige koning en de toekomstige koningin een speelkaart aan, voorstellende Schuppenaas, waarmede zij hun afkeuring konden uiten over de onderwijsplannen van de ster van de ochtend, Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De universiteiten krijgen immers minder middelen, en hebben de stille hint gekregen om het inschrijvingsgeld op te trekken.

'Waarom Schuppenaas, meneer Van Dievel?' informeerde de jonge koning belangstellend.
'Ik leg u dat straks wel uit, papake,' suste de kroonprinses haar vader, 'let liever op want het spel gaat beginnen.'

Een lookalike van Alex Agnew

Inderdaad was op het podium ter hoogte van de middenstip de gastheer verschenen, de internationaal vermaarde politoloog Carl Devos. Er bestaan, maar dit louter voor de volledigheid, ook politicologen; de twee groepen verhouden zich op vijandige wijze tot elkaar, een beetje zoals de soennieten en de sjiïeten, maar dan zonder uitwendig bloedvergieten. Ook professor Carl Devos heeft in de loop der jaren een grondige transformatie ondergaan. Niets herinnert nog aan het verlegen profke van tien jaar geleden. Fier als een pauw en zeker van zijn stuk wandelde Devos over het podium, als een lookalike van Alex Agnew getooid in nethemdje en en een leren broek, en met weliswaar afwasbare tattoos. Alex Agnew draagt ook geen plateauzolen, maar dit geheel terzijde.
' P-p-p-p-p-p-p-p-prachtig p-p-p-p-p-p-publiek!' liet hij net als de immens populaire stand-up comedian de ploffers in de micro knallen, 'hier staat zoals ieder jaar uw p-p-p-p-p-p-p-p-populaire p-p-p-p-p-p-p-p-prof!'
Alreeds was wild applaus zijn deel. Wie zijn toegangskaartje voor het gastcollege kan laten zien op het mondelinge examen begint met een tien op twintig naar het schijnt.
'Graag uw aandacht voor de p-p-p-p-p-p-p-pezewever van Izegem, de p-p-p-p-p-p-p-potentaat van het Vlaams gouvernement, de  p-p-p-p-p-p-paladijn van het p-p-p-p-patronaat, niemand minder dan Geert?
Bourgeois, klonk veel te zacht de respons van het publiek.
'Dat kan veel beter, mannekes, niemand minder dan GEERT?'
BOURGEOIS! donderde het uit de tribunes.
'Gij hebt het woord, Geert, laat u maar eens goed gaan.'
Waarna de gastheer zich bescheiden terugtrok in de richting van de vele cameraploegen en Geert Bourgeois met een stralenkrans van degelijkheid naar voren trad.

De bedelstudent

Een kwartier later lag ongeveer iedereen in slaap. En dan was de Vlaamse minister-president nog maar aan de tweede anekdote uit zijn eigen studententijd toe. En het ging van kwaad naar erger toen Bourgeois omstandig uitlegde wat er moet verstaan worden onder de Vlaamse volksaard en hoe die zijn oorsprong vindt in Izegem. Ook de eerste ploeg van AA Gent die op het nabijgelegen oefenterrein aan het trainen was, werd door de hypnotische woorden van Bourgeois aangeraakt en zonk weg in een soort coma. Ze gaan niet lang op de tweede plaats blijven staan, mijn gedacht. Er gingen suppoosten, stewards en pedels met lange houten stokken rond om de slapenden wakker te porren. Allemaal tevergeefs. Op het eind waren - naast de spreker uiteraard - enkel de jonge koning, de toekomstige koningin en ikzelve nog wakker, gehard als wij zijn door het jarenlang luisteren naar slaapverwekkende oraties en toespraken en het ruiken van eigen lof. Zelfs Carl Devos lag in foetushouding te snurken op een hoek van het podium. Nochtans was het interessant wat Geert Bourgeois naar voren bracht over de toekomst van het universitair onderwijs. De bedelstudent komt terug! Zoek dat maar eens op in Wiki, luie donders. En naast de bedelstudent zag Bourgeois aan de universiteit een belangrijke rol weggelegd voor de Jambonstudent, dewelke duidelijk moet maken dat niet iedereen met brains recht heeft op hoger onderwijs.

'In mijn tijd waren de studenten actiever en vinniger,' sprak de Vlaamse minister-president een tikkeltje teleurgesteld toen wij hem na afloop met zijn lezing gingen feliciteren. 'En waar is nu Carl Devos want ik zou mijn honorarium graag cash ontvangen.'
'Bent u niet ongerust over uw toekomst bij de VRT, meneer Van Dievel?' vroeg de vorst met ongeveinsde interesse, toen hij aan de hand van zijn prinsesselijke dochter naar de wachtende koninklijke limousine wandelde.
'Ik niet, sire,' verzekerde ik hem, 'in de geheime afsprakennota van de Vlaamse coalitiepartners staat met zoveel woorden geschreven dat er bij de VRT op alles mag bespaard worden, behalve op mijn riante salarisje.'

(Louis van Dievel is overlever bij VRT Nieuws en auteur.)

lees ook