Geen procedures meer tegen hoogspanningsproject Stevin

Niets staat het hoogspanningsproject Stevin nog in de weg. Vandaag maakte Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land, bekend dat er geen juridische procedures meer lopen tegen het project. Waarschijnlijk zal er begin volgend jaar gestart worden met de werken.

"Elia heeft een akkoord bereikt met de verschillende particuliere partijen en lokale besturen die een beroep hadden ingesteld tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Stevin", staat in het persbericht. "De Raad van State werd op de hoogte gebracht van de dadingsovereenkomsten en heeft de afstand van vordering van de verschillende partijen vastgesteld. De Raad van State neemt ze in beraad en volgt binnen enkele weken met haar definitieve uitspraak."

Het Stevinproject omvat een versterking van het hoogspanningsnet (380 kV) tussen Zeebrugge en Zomergem. De geplande uitbreiding is cruciaal voor de toekomstige elektriciteitsbevoorrading van ons land en van de kustregio in het bijzonder. Stevin maakt immers de aansluiting mogelijk met de toekomstige windmolenparken op zee en met het hoogspanningsnet van Groot-Brittannië. De leidingen lopen deels boven- en deels ondergronds door Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Maldegem, Eeklo en Zomergem. Het traject werd vastgelegd door de Vlaamse regering.

Het project vergt een investering van 240 miljoen euro en is daarmee "één van de grotere investeringen" van Elia. Het project werd opgestart in 2009, maar door de juridische procedures heeft het dus jaren vertraging opgelopen.

Elia verwacht begin 2015 met de werken te kunnen starten. "Aangezien er geen juridische procedures meer hangende zijn en de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor de drie hoogspanningsstations reeds verkregen werden, zou dan met de werken gestart kunnen worden." Het bedrijf gaat de lokale betrokkenen via een uitgebreide campagne informeren over het project en over de werken. Men verwacht in de loop van 2017 klaar te zijn.