Geneesmiddelenvoorschrift binnenkort een pak gedetailleerder

Er zijn nieuwe regels op komst voor het geneesmiddelenvoorschrift in ons land. Dat schrijft de Artsenkrant.
Image 01084912 MediaforMedical Copyright / UNIVERSAL IMAGES GROUP / REPORTERS

De aanpassingen komen er na een Europese richtlijn om geneesmiddelenvoorschriften in de EU te harmoniseren.

Op het nieuwe voorschrift zullen artsen een pak meer informatie moeten vermelden dan nu het geval is. Zo zal de voorschrijvende arts straks alle voornamen moeten neerpennen, zowel van zichzelf als van de patiënt. Daarnaast moeten ze ook hun beroepskwalificatie en hun rechtstreekse contactgegevens weergeven. De informatie over de patiënt moeten ze aanvullen met diens geboortedatum.

Wanneer de nieuwe "voorschriften voor voorschriften" in werking treden, is nog niet helemaal duidelijk. Het KB dat de nieuwe modaliteiten voor het voorschrift bepaalde, verscheen al op 20 juni van dit jaar in het Staatsblad, maar het is nog wachten op het uitvoeringsbesluit dat het nieuwe model van de voorschriften vastlegt.

Erg lang zou dat evenwel niet uitblijven, zo blijkt uit de gezamenlijke reactie van het Riziv en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in de Artsenkrant.