Schrijf Didier Reynders nooit af! - Johny Vansevenant

De Franstalige liberalen bestaan duidelijk uit twee vleugels: de groep-Michel, die nu het sterkst staat, en de groep-Reynders. Er is een duidelijk signaal dat Didier Reynders niet van plan is om vicepremier te worden onder zijn rivaal premier Charles Michel. Als Michel eerste minister is, dan eist hij het voorzitterschap van MR op. Wat is er aan de hand en heeft dit gevolgen voor de regeringsvorming?
analyse
Analyse
Aansturen van de 'analyse' teaser o.a. op de home pagina en 'analyse' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'analyse' overzichtspagina

Didier wil niet onder baas Charles werken

De boodschap is heel duidelijk die we uit verschillende bronnen horen. MR-kopstuk Reynders wil niet dienen onder premier Michel. Geen vicepremier dus bij zijn partijrivaal. Alleen bij een andere eerste minister wil Reynders vice worden. En als Michel dan zelf vicepremier wil worden, dan wil Reynders daarnaast ook vicepremier zijn. Dan zouden er twee MR-vicepremiers in de regering zitten. De evenwichten moeten gerespecteerd blijven, is zijn boodschap. Dus als Michel eerste minister wordt, dan eist Reynders een gelijkaardige baan op, en dan wil hij het niet voor minder doen dan voor partijvoorzitter.

Het probleem is ontstaan doordat Reynders geen eurocommissaris kon worden, toen CD&V die post voor Marianne Thyssen opeiste. Drie weken geleden, de nacht van woensdag op donderdag, koos CD&V voor eurocommissaris Thyssen en niet voor premier Peeters. Reynders had zich al helemaal verzoend met een eurocommissariaat. Hij vond dat een eervolle benoeming en hij zou dan niet meer voor de voeten van de Michels lopen. Toen het Thyssen werd, was Reynders zeer ontgoocheld. Nu is hij weer combattief en legt hij zijn voorwaarden op.

Ik ving daarover volgend zinnetje op: Ze kunnen misschien zeggen wat Reynders niet mag doen, geen eurocommissaris worden dus, maar ze kunnen hem niet dwingen om een bepaalde post op te nemen waar hij zin in heeft, en dat is vicepremier worden onder zijn rivaal Michel. Duidelijke taal.

Zal Didier stokken in de wielen steken?

Wat vinden de andere partijen van Reynders' ambitie om partijvoorzitter te worden? Je hoort wel wat angst dat hij als voorzitter die regering-Michel zal destabiliseren. Stokken in de wielen steken van Michel dus om te tonen dat hij de baas is. MR wordt zo een onzekere factor, hoor je. En dat je helemaal op MR moet kunnen betrouwen, is geen overdreven luxe voor deze onuitgegeven coalitie. Omdat MR de enige Franstalige partij is in de nieuwe regering. Reynders is ook een sterke figuur. Je kunt hem beter in de regering hebben. Als de zwaargewichten niet in de regering zitten, houdt dat risico’s in. In het Tindemanstijdperk hadden ze het over de junta van de partijvoorzitters. Toen moest de regering naar de pijpen dansen van de partijvoorzitters. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever zal geregeld zeggen waar het op staat…

Wil Reynders echt partijvoorzitter worden? Sommigen denken dat het een strategisch spelletje is dat hij opvoert rond de aanduiding van de eerste minister. Door wat te dreigen met het destabiliseren van het premierschap van zijn rivaal Michel, zou hij het onmogelijk willen maken. Wie dan in de plaats van Michel premier zou kunnen worden? De afspraak was een liberaal. Maggie De Block van Open VLD lijkt niet erg waarschijnlijk. De Vlaamse liberalen zijn wellicht daarvoor te klein. Of toch Kris Peeters? We zijn nu natuurlijk aan het speculeren.

De onvervulde wens van vader Louis Michel

Wil Michel premier worden? Heel graag horen we bij de onderhandelaars. Hij gaat ervan uit dat hij het wordt. Er is ook de druk van vader Louis Michel. Die heeft al gezegd dat je een premierschap niet weigert. Wellicht moet Charles Michel een onvervulde wens van vader Michel realiseren, want hij moest het indertijd zelf stellen met een vicepremierschap onder Verhofstadt.

Welke indruk heeft Michel tot nu toe bij de formatie gemaakt? Hij heeft zich toch een tijd verscholen achter de brede schouders van coformateur Kris Peeters. Nu horen we wel dat Michel actiever wordt en zich meer als kandidaat-premier gedraagt. Er is ook kritiek. Hij heeft niet de ervaring, hij trekt nog te weinig de kar, hij is zeer voorzichtig. De onderhandelaars voelen te weinig de vaste hand van een toekomstige premier. Hij zal dus minder bleek uit de hoek moeten komen om een succesvol premier te worden.

Alleen evenwicht met bijdrage vermogens

Hoe ver staat het met de begrotingsbesprekingen? Je hoort zinnetjes zoals: Tijd om de laatste rechte lijn in te gaan van de begroting of de assen waarlangs de discussies moeten lopen worden duidelijk. Het draait vooral rond de verhouding besparen en nieuwe inkomsten.

De indexsprong met sociale correcties is zo goed als een feit, maar bij CD&V zeggen ze dat de offers evenwichtig gespreid moeten zijn. En dat betekent een gelijkaardige inspanning uit vermogenswinst. Een linkse maatregel die moeilijk ligt voor N-VA en Open VLD. Een meerwaardebelasting op aandelen zullen ze wellicht afschieten. Maar er zijn alternatieven. Een speculatietaks of beurstaks op aandelen, bijvoorbeeld. Een hogere roerende voorheffing van 25 naar 27 procent. Een belasting op winst op vastgoed. Mogelijk zondagmiddag beginnen de onderhandelingen tot de finish.

Johny Vansevenant is Wetstraatjournalist bij VRT nieuws.