Abbas: "Situatie Palestina verklaart opkomst van extremisme"

De situatie in Palestina en het nieuwe, bloedige conflict in de Gazastrook deze zomer verklaren de opkomst van het extremisme. Dat is, in essentie, wat de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, zei op het spreekgestoelte van de Verenigde Naties.

"We ontmoeten elkaar hier weer vol verdriet, spijt en bitterheid, met dezelfde, oude vragen, na weer een nieuwe oorlog - de derde in vijf jaar - van de bezettende en racistische staat Israël tegen de Gazastrook, dat kleine en dierbare deel van ons land", zei Abbas na een lange toespraak over de situatie in Palestina.

"Het verschil vandaag is dat de omvang van deze volkenmoord groter is, en dat de lijst martelaren, vooral kinderen, langer is", zei hij nog. "Het verschil vandaag is dat ongeveer een half miljoen personen op de vlucht is, en dat het aantal vernietigde huizen, scholen, ziekenhuizen, openbare of residentiële gebouwen, moskeeën, fabrieken en zelfs kerkhoven zonder weerga is."

Abbas bekritiseerde in bedekte termen ook het standpunt van de Verenigde Staten. "Het is onbegrijpelijk dat sommigen niet in staat zijn deze situatie in reële termen te karakteriseren, en vinden dat het volstaat om hun steun uit te spreken voor het recht op zelfverdediging van Israël, zonder zich te bekommeren om het lot van de duizenden Palestijnse slachtoffers. (...) In deze omstandigheden moet niemand zich afvragen waarom het extremisme toeneemt en waarom de cultuur van vrede in snel tempo verliezende is", zei Abbas.

De Palestijnse president, die op veel applaus kon rekenen, herhaalde dat hij bereid blijft om met Israël over een vredesakkoord te onderhandelen. Hij plaatste wel een kanttekening. "Onderhandelingen zijn noch geloofwaardig, noch serieus als het resultaat ervan vooraf vastligt door kolonisatieactiviteiten."

De bitterheid van Abbas en het antwoord van de Israëlische autoriteiten daarop zijn kenmerkend voor de impasse waarin het vredesproces zich bevindt. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman zei in de Jerusalem Post dat de toespraak van Abbas "aantoont dat Abbas geen partner wil of kan zijn in een diplomatiek akkoord.

Ondertussen hebben de Verenigde Staten in harde bewoordingen gereageerd op uitspraken van Abbas. "In de toespraak van president Abbas zaten er beledigende beschrijvingen die erg ontgoochelend zijn en die we verwerpen", zei de woordvoerder van Buitenlandse Zaken Jennifer Psaki. In een kort persbericht klaagde ze ook de "provocerende verklaringen" aan van de Palestijnse leider.