Afghanistan is bijna failliet

Afghanistan is zo goed als failliet. De Afghaanse overheid heeft niet voldoende geld in kas om de lonen van honderdduizenden ambtenaren te betalen. Het land heeft een noodlening van 537 miljoen dollar gevraagd aan de Verenigde Staten, maar die is nog niet goedgekeurd.

De ambtenarenlonen zullen nu vanaf half oktober worden uitbetaald, na de islamitische feestdag Eid al Adha. Dat zegt Alhaj Aqa, de directeur-generaal van de overheidsdienst Financiën.

De Afghaanse regering slaagt er door een torenhoge corruptie niet in voldoende belastingen te innen. Maandag legt de nieuwe president Ashraf Ghani de eed af. Naast de strijd tegen de taliban wordt het slecht functioneren van de staat zijn grootste uitdaging.